زبان شغنانی

یکی از زبان‌های پامیری، زیرشاخۀ زبان‌های ایرانی شرقی
(تغییرمسیر از شغنی)

زبان شُغنانی یا شُغنی یکی از زبان‌های ایرانی شرقی است که امروزه در دو کرانهٔ رود پنج، به ویژه در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان افغانستان و شهر خاروغ، شهرستان‌های شغنان، راشت‌قلعه، روشان و مرغاب استان خودمختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان رایج است.

زبان شغنانی براساس تقسیم‌بندی زبان‌شناسان در زمرهٔ زبان‌های پامیری قرار می‌گیرد.

شغنانی را با حروف سیریلیک، فارسی و لاتین می‌نویسند. با این حال نوشتن شغنانی با خط سیریلیک معمول‌تر است. زبان شغنی که در شهرستان بدخشان افغانستان رایج است، تاثیر زیادی از زبان فارسی دری پذیرفته و تا اندازۀ زیادی به فارسی دری نزدیک است، اما شماری از واژه‌های زبان شغنی شباهت‌هایی با واژه‌های زبان پشتو دارند. زبان شغنی رایج در شغنان تاجیکستان افزون‌بر تاثیر‌پذیری از زبان فارسی تاجیکی، از واژه‌های زبان روسی هم تاثیر پذیرفته است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش