فهرست میراث جهانی

فهرست

این فهرستی از آثار طبیعی یا فرهنگی است که برپایه کنوانسیون میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند. این فهرست بر اساس قاره و کشور و حروف الفبا، مرتب شده‌است.

نشان میراث جهانی یونسکو
تعداد آثار ثبت شده در میراث جهانی یونسکو در کشورهای مختلف

در این فهرست علایم اختصاری بکار رفته به این معانی می‌باشند:

معیارهای فرهنگی معیارهای طبیعی
راهنمای عملیاتی ۲۰۰۲ I II III IV V VI I II III IV
راهنمای عملیاتی ۲۰۰۵ I II III IV V VI VIII IX VII X
معیارهای فرهنگی
 • (i): نشان دهنده یک شاهکار از نبوغ و خلاقیت انسانی باشد.
 • (ii): نشان دهنده تبادل ارزش‌های بشری در یک بازه زمانی در یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت در معماری یا فناوری، برنامه‌ریزی شهری یا طراحی چشم‌انداز باشد.
 • (iii): گواهی بی‌همتا یا دست‌کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از میان رفته باشد.
 • (iv): نمونه‌ای برجسته در معماری یا تکنولوژی که مرحلهٔ مهمی از تاریخ بشر را نشان دهد.
 • (V): نمونه برجسته‌ای از تعامل بین انسان و محیط زیست یا نماینده یک فرهنگ باشد.
 • (vi): به‌طور مستقیم یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنت‌های زندگی، افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی دارای اهمیت عالی جهانی باشد.
معیارهای طبیعی
 • (vii): پدیدهٔ بی‌نظیر طبیعی با زمینه‌های استثنایی و زیباشناسی باشد.
 • (viii): نمونه برجسته از مراحل و تغییرات تاریخ زمین‌شناسی باشد.
 • (ix): نمونهٔ برجسته از فرایندهای زیست‌محیطی و بیولوژیکی در تکامل و توسعه زمینی، اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی و جوامع از گیاهان و حیوان‌ها باشد.
 • (X): شامل زیستگاه‌های طبیعی مهم از نظر تنوع زیستی و حاوی گونه‌های در خطر باشد.[۱]
هر اثر که در فهرست جهانی یونسکو جای می‌گیرد: طبق کنوانسیون میراث طبیعی و تاریخی باید از سوی کشور نگهدارندهٔ اثر مورد توجه ویژه قرار گیرد و انجام هرگونه اقدامی در به خطر افتادن آن ممنوع است.

میراث جهانی قاره‌های آسیا و استرالیا

ویرایش

همچنین نگاه کنید به فهرست میراث جهانی یونسکو در ایران

فرهنگی

ویرایش

طبیعی

ویرایش

میراث جهانی قاره آفریقا

ویرایش

قلعه‌ها و استحکامات موجود در نواحی مرکزی و غربی آکرای بزرگ، (ف).

میراث جهانی قاره‌های آمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی

ویرایش

میراث جهانی قاره اروپا

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
 1. «The Criteria for Selection». دریافت‌شده در ۵-۱۲-۲۰۱۷. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
 2. یونسکو، میراث جهانی ایران
 3. یونسکو:چشم‌انداز فرهنگی میمند.
 4. یونسکو:مجمع ماندگار ارمنستان ایران.
 5. یونسکو:گنبد قابوس.
 6. یونسکو:کاخ گلستان.