۹۹(نود و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۸ و قبل از ۱۰۰ قرار دارد.

→ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ←
اصلینود-نه
ترتیبینود و نهمین
تجزیه۱۱×۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۹،۱۱،۳۳،۹۹
یونانی
ϞΘ´
رومی
XCIX
پایه ۲۱۱۰۰۰۱۱۲
پایه ۳۱۰۲۰۰۳
پایه ۴۱۲۰۳۴
پایه ۵۳۴۴۵
پایه ۶۲۴۳۶
پایه ۸۱۴۳۸
پایه ۱۲۸۳۱۲
پایه ۱۶۶۳۱۶
پایه ۲۰۴J۲۰
پایه ۳۶۲R۳۶
فارسی۹۹

علم ویرایش

در زندگی ویرایش

برای روانشناسی قیمت فروش عدد 99 به جای 100 برای آخر قیمت گذاری ها و تخفیف ها داخل فروشگاه استفاده میکنند.[۲] [۳]

  1. "Einsteinium | chemical element | Britannica". www.britannica.com (به انگلیسی). Retrieved 2023-06-17.
  2. Melinapublished, Remy (2011-02-17). "Why Do Most Prices End in .99?". livescience.com (به انگلیسی). Retrieved 2023-06-17.
  3. "Penny Pinching: How Consumers React To Prices Ending In 99". ScienceDaily (به انگلیسی). Retrieved 2023-06-17.