اینشتینیم

از عناصر جدول تناوبی

اینشتینیوم (Einsteinium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Es و عدد اتمی آن ۹۹ است.

کالیفرنیماینشتینیمفرمیم
Ho

Es

(Uqe)
ظاهر
silver-colored
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد اینشتینیم، Es،‏ 99
تلفظ به انگلیسی ‎/nˈstniəm/‎
eyen-STYE-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]]، ۷، f
جرم اتمی استاندارد (252) گرم بر مول
آرایش الکترونی [Rn] 5f11 7s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 8.84 g·cm−۳
نقطه ذوب 1133 K،‎ 860 °C،‎ 1580 °F
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 3, 4
الکترونگاتیوی 1.3 (مقیاس پاولینگ)
متفرقه
مغناطیس paramagnetic
عدد کاس 7429-92-7
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های اینشتینیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
252Es syn 471.7 d α 6.760 248Bk
ε 1.260 252Cf
β 0.480 252Fm
253Es syn 20.47 d SF - -
α 6.739 249Bk
254Es syn 275.7 d ε 0.654 254Cf
β 1.090 254Fm
α 6.628 250Bk
255Es syn 39.8 d β 0.288 255Fm
α 6.436 251Bk
SF - -

نام این عنصر به افتخار آلبرت اینشتین روی آن نهاده شده است .

خواص فیزیکی عنصر اینشتینیم:

  • عدد اتمی:۹۹
  • جرم اتمی:۲۵۲٫۰۸۳۰
  • نقطه ذوب : C°۸۶۰
  • شعاع فلزی : pm ۱۸۶
  • ظرفیت:۳
  • رنگ: متالیک
  • حالت استاندارد: رادیواکتیو