فهرست صحابه محمد

(تغییرمسیر از فهرست صحابه)

فهرست صحابه محمد، فهرستی مشتمل بر تمام صحابه محمد، که وی را ملاقات کرده، سخنش را شنیده و به او در زمان حیات محمد، ایمان آورده‌اند. این فهرست اعم از مسلمانان اولیه اسلام تا مسلمانان سال ۱۱ هجری قمری می‌باشد و شامل تابعین نخواهد بود.

تعریف صحابهویرایش

صحابه از دیدگاه اهل سنت، تعریف جامع و مشخصی ندارد، در مقابل شیعیان متفق هستند که صحابه به کسانی گفته می‌شود که پیامبر را در زمان حیاتش دیده و به او تا پایان عمر خودش ایمان داشته باشد.[۱] بر اساس این تعریف، در اعتقاد شیعیان، برخی از صحابه محمد که در ابتدا به وی معتقد بودند، ولی بعدها به وی کافر شده یا به دین دیگری درآمدند، جزء صحابه محسوب نمی‌گردند. بنابراین شیعیان صحابه را به چهار دسته تقسیم می‌کند[۱]:

 • صحابه مومن که در زمان حیات محمد از دنیا رفته‌اند.
 • صحابه فاسق که قرآن از آنها در آیه ۶ سوره حجرات یاد کرده است.
 • صحابه منافق که در آیات و روایات مورد اشاره قرار گرفته‌اند
 • صحابه مومنی که بعد از وفات محمد، به ولایت علی بن ابی‌طالب معتقد شدند.

اما اهل سنت در تعریف صحابه، تعاریف مختلفی ارائه کرده‌اند و در بین آنها افرادی چون ابن حجر عسقلانی به شرط ایمان و باقی ماندن بر آن در زمان حیات فرد صحابی، اشاره کرده‌است.[۲] این دیدگاه که ابن حجر آن را بهترین دیدگاه اهل سنت در تعریف صحابه می‌داند، همچون تعریف شیعیان از صحابه، آنانی که به محمد کافر شده و مرتد گردیده‌اند را شامل نمی‌شود.

تعدادویرایش

برخی تعداد صحابه محمد را ۱۱۴ هزار نفر و برخی ۱۲۴ هزار نفر گزارش کرده‌اند.[۳]

فهرست صحابه مشهورویرایش

      طبق نظر اهل سنت (0)

      طبق نظر شیعه (0)

      مشترک بین شیعه و سنی (0)

      محدث بودن (0)

      محدث نبودن (0)

نام صحابی لقب نژاد اهلیت سال ولادت سال پذیرش اسلام سال وفات آرامگاه محدث منبع
علی بن ابی‌طالب ابوالحسن

امیرالمؤمنین

عرب مکی ۶۰۰ م ۶۱۰ م ۶۶۰ م نجف [۴]
حسن بن علی مجتبی عرب مکی ۶۲۵ م از کودکی ۶۷۰ م مدینه [۵]
حسین بن علی سیدالشهدا عرب مکی ۶۲۶ م از کودکی ۶۸۰ م کربلا [۶]
عمران بن عبدالمطلب ابوطالب عرب مکی ۵۳۵ م ۶۱۰ م ۶۲۰ م مدینه [۷]
حمزه بن عبدالمطلب اسدالله عرب مکی ۵۶۸ م ۶۱۲ م ۶۲۵ م مدینه [۸]
روزبه فرزند بدخشان سلمان فارسی فارس مدائنی نامعلوم بعد از هجرت ۶۵۵ م سلمان پاک [۹]
جندة بن جناده ابوذر غفاری عرب عدنانی ۵۹۰ م ۶۱۰ م ۶۵۳ م ربذه [۱۰]
عمار یاسر ابوالیقظان عرب قحطانی ۵۶۶ م ۶۱۵ م ۶۵۷ م رقه [۱۱]
عثمان بن حنیف ابوعبدالله عرب مدینه
حذیفه بن یمان منافق‌شناس عرب یمنی ۶۵۶ م سلمان پاک
مقداد بن عمرو مقداد بن اسود عرب کندی ۵۸۵ م ۶۵۳ م مدینه [۱۲]
جابر بن عبدالله انصاری عرب مدنی ۶۰۶ م قبل از بیعت عقبه ۶۹۸ م مدینه
خالد بن زید بن کلیب ابوایوب انصاری عرب مدنی ۵۷۶ م قبل از بیعت عقبه ۶۷۴ م قسطنطنیه
عثمان بن مظعون عرب مکی ۶۲۴ م مدینه
مالک بن تیهان عرب ۶۵۶ م
خزیمه بن ثابت ذوشهادتین عرب مدنی ۶۵۶ م
سهل بن حنیف عرب کوفه
صعصعه بن صوحان
زید بن حارثه عرب مکی ۵۸۱ م ۶۱۰ م ۶۲۹ م موته
عباس بن عبدالمطلب عرب مکی ۵۶۵ م ۶۲۴ م ۶۵۳ م مدینه
زبیر بن عوام ابو عبدالله قرشی

سیف الاسلام

عرب مکی ۵۹۹ م ۶۱۰ م ۶۵۶ م بلده الزبیر
طلحه بن عبیدالله طلحه الخیر عرب مکی ۵۹۴ م ۶۵۶ م بلده الزبیر
ابوبکر ابی‌قحافه صدیق عرب ۵۷۲ م ۶۱۰ م ۶۳۴ م مدینه
عمر بن خطاب فاروق عرب ۵۹۰ م ۶۱۵ م ۶۴۴ م مدینه
سعد بن ابی‌وقاص
عبدالرحمن بن عوف
عثمان بن عفان
یاسر بن عامر عرب قحطانی ۶۱۵ م مکه
بلال بن ریاح بلال حبشی مکی ۵۷۸ م ۶۴۰ م دمشق
خالد بن سعید عرب
عامر بن عبدالله بن جرّاح ابوعبیده جراح عرب مکی ۵۸۴ م ۶۱۱ م ۶۴۰ م جبل بالغور (اردن)
سعید بن زید ۶۷۱ م
خباب بن ارت
ابوحذیفه بن عتبه
عبیدالله بن عباس
مصعب بن عمیر
عبدالله بن عبدالاسد
اسعد بن زراره
عوف بن حارث بن رفاعه
رافع بن مالک بن عجلان
قطبه بن عامر بن حدیده
عقبه بن عامر بن نابی
جابر بن عبدالله بن رئاب
ثابت بن قیس
حبیب بن زید انصاری
حجر بن عدی
حسان بن ثابت
خالد بن ولید
سعد بن عباده
سهیل بن عمرو
عبدالله بن زبیر
عبدالله بن سلام
عبدالله بن ام‌مکتوم
عبدالله بن عمر
عبدالله بن مسعود
عقیل بن ابی‌طالب عرب مکی ۵۸۷ م ۶۲۸ م ۶۷۰ م مدینه
عبدالله بن عباس
کعب بن ظهیر
معاذ بن جبل
معاویة بن ابی‌سفیان عرب مکی
عبدالله بن جعفر
حباب بن منذر
اسید بن حضیر
عویم بن ساعده
معن بن عدی
خالد بن سعد
سعید بن عاص
حرقوص بن زهیر
زیاد بن لبید انصاری
عکاشة بن محصن
مهاجر بن ابی‌امیه
عکرمة بن ابی‌جهل
اشعث بن قیس
مصعب بن عمیر
ابودجانه
ابوالعاص بن ربیع عرب ۶۲۸ م ۶۳۳ م
ابودردا
ابوسفیان بن حارث
ابوموسی اشعری
ابوهریره
ابی بن کعب
ابوسفیان بن حرب عرب مکی
زبیر بن عوام
زید بن ثابت
زید الخیر
سایر بنی عبدالاشهل
ابوقتاده انصاری
ابولبابه انصاری
حارثة بن نعمان
ابوسعید خدری
عبدالله بن ابی بن سلول
عبدالله بن ام‌مکتوم
عبدالله بن حنظله
عقبه بن عمرو
عویم بن ساعده
قرظه بن کعب
قیس بن سعد
معن بن عدی
نعمان بن عجلان
ابان بن سعید
ابان بن عثمان
ابن ابی لیلی
وائله بن اسقع
انس بن مالک
باذان بن ساسان
بریده اسلمی
تمام بن عباس
ثوبان بن بجدد
جابان کردی
جاریه بن قدامه
جریر بن عبدالله بجلی
حارث بن ربیع
حاطب ابن ابی بالتعه
حبیب بن مظاهر
حکیم بن جبله عبدی
حنظلة بن ابی عامر
دحیه کلبی
زبرقان بن بدر
زیاد بن ابیه
سراقه بن مرداس بارقی
سعد بن معاذ
سعید بن زید
سوید بن مقرن
سهل بن سعد ساعدی
صهیب رومی
عبدالله بن جحش
عبدالله بن رواحه
عبدالله بن عامر
عتبه بن ربیعه
عتبة بن غزوان
عدی بن حاتم ۵۶۷ م ۶۳۰ م ۶۸۷ م
عروه بارقی ۶۴۱ م ۶۹۳ م کوفه بله
علاء بن الحضرمی ۶۳۵ م
علی بن زینب ۶۳۱ م
عمر بن ابی سلمه عرب مکی ۶۲۴ م ۷۰۲ م
قثم بن عباس عرب مکی ۶۲۳ م از کودکی ۶۷۶ م
قیس بن هبیره ۶۵۷ م
لبید بن ربیعه عامری ربیعة المقترن عرب نجدی ۵۰۳ م ۶۶۰ م
مخنف بن سلیم ۶۸۴ م
مروان بن حکم ابوالقاسم عرب مکی ۶۸۵ م دمشق بله
مسور بن مخرمه ۶۲۴ م ۶۸۴ م بله
مغیره بن شعبه ابوعبدالله ثقفی عرب مکی ۶۶۸ م
نابغه جعدی ۶۷۰ م
نعمان بن بشیر عرب مدنی ۶۲۳ م از کودکی
واثله بن اسقع ابوشداد عرب کنانی ۶۳۰ م بله
هبار بن اسود ۶۳۰ م
یزید بن ابی‌سفیان عرب مکی ۶۳۰ م ۶۴۲ م
یعلی بن امیه ابوخالد ۶۳۰ م ۶۵۷ م

پانویسویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ «تعریف صحابی از نظر شیعه و سنی | پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب». www.adyannet.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۱-۲۳.
 2. ابن حجر عسقلانی، الإصابة، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۵۹.
 3. «تعریف صحابه و تعداد آنها». تعریف صحابه و تعداد آنها - پرسمان. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۱-۲۳.
 4. Nasr, “ʿAlī”, Britannica.
 5. حاج‌منوچهری، «حسن (ع)، امام»، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۵۳۲.
 6. Madelung, “Ḥosayn b. ʿAli i. Life”, Iranica.
 7. ناظم‌زاده قمی، زندگینامه حضرت ابوطالب، ۱-۳.
 8. جمعی از نویسندگان، سرداران صدر اسلام، ۱:‎ ۱۳-۵۵.
 9. «درگذشت سلمان فارسی». hawzah.net. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۱-۲۳.
 10. Robson، «Abū Ḏh̲arr»، ۱:‎ ۱۱۴.
 11. Reckendorf, “ʿAmmār b. Yāsir”, 1:‎ 448.
 12. Juynboll, “AL-MIḲDĀD B. ʿAMR”.

منابعویرایش

 • Tabatabaei, Sayyid Mohammad Hosayn (1979). Shi'ite Islam. Translated by Seyyed Hossein Nasr. Albany: SUNY press. ISBN 0-87395-272-3.
 • Madelung, Wilfred (2004). "Ḥosayn b. ʿAli i. Life and Significance in Shiʿism". In Yarshater, Ehsan. Encyclopædia Iranica. Fasc. 5. XII. New York: Bibliotheca Persica Press. pp. 493–498.
 • Reckendorf, H. (1986). "ʿAmmār b. Yāsir". Encyclopaedia of Islam. ۱ (second ed.). Leiden: E. J. Brill. p. ۴۴۸. ISBN 90-04-08114-3.
 • Juynboll, G.H.A (1993). "AL-MIḲDĀD B. ʿAMR". The Encyclopaedia of Islam. ۷. Leiden — New York: E. J. Brill. p. ۳۲–۳۳. ISBN 90-04-09419-9.
 • Robson, J (1986). "Abū Ḏh̲arr". Encyclopaedia of Islam. ۱ (second ed.). Leiden: E. J. Brill. p. ۱۱۴. ISBN 90-04-08114-3.