۸۸ (هشتاد و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۷ و قبل از ۸۹ قرار دارد.

→ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ←
اصلیهشتاد-هشت
ترتیبیهشتاد و هشتمین
تجزیه۲×۲×۲×۱۱
مقسوم‌علیه‌ها۱٬۲٬۴٬۸٬۱۱٬۲۲٬۴۴٬۸۸
یونانی
ΠΗ´
رومی
LXXXVIII
پایه ۲۱۰۱۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۰۰۲۱۳
پایه ۴۱۱۲۰۴
پایه ۵۳۲۳۵
پایه ۶۲۲۴۶
پایه ۸۱۳۰۸
پایه ۱۲۷۴۱۲
پایه ۱۶۵۸۱۶
پایه ۲۰۴۸۲۰
پایه ۳۶۲G۳۶
فارسی۸۸

ناسیونالسیمویرایش

 
شمارهٔ ۸۸ زیر صلیب شکسته

نئونازی‌ها از عدد ۸۸ برای اشاره به سلام نازی (Heil Hitler) استفاده می‌کنند.[۱] حرف H هشتمین حرف الفبای لاتین، و در نتیجه ۸۸ اسم‌رمز HH است.[۲] شایان ذکر است 88 و HH شباهت ظاهری هم دارند.

منابعویرایش

  1. "Racist Skinhead Glossary | Southern Poverty Law Center". Southern Poverty Law Center. 2006. Retrieved 2018-10-28.
  2. Natsiviittaus Ariel-pesujauhepaketissa herättää pahennusta Saksassa, YLE Uutiset 9 May 2014.