بزرگراه میان‌ایالتی ۲۲

بزرگراه میان ایالتی ۲۲ (به انگلیسی: Interstate-22، مخفف:I-22) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه ندارد.

بین ایالتی ۲۲ marker
بین ایالتی ۲۲
Interstate 22 highlighted in red.
اطلاعات مسیر
طول۲۱۳ مایل (۳۴۳ کیلومتر)
موجودیت۲۰۱۲ (۲۰۱۲)–اکنون
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی US ۷۸ near بیهالیا، میسیسیپی
انتهای شرقی I&#۸۲۰۹;۶۵ near برمینگم، آلاباما
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹