بزرگراه میان‌ایالتی ۳۰

بزرگراه میان ایالتی ۳۰ (به انگلیسی: Interstate-30، مخفف:I-30) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست؛ که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه دارد. این بزرگراه، از بزرگترین بزرگراه‌های آمریکاست.

بین ایالتی ۳۰ marker
بین ایالتی ۳۰
اطلاعات مسیر
طول۳۶۶٫۷۶ مایل (۵۹۰٫۲۴ کیلومتر)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی آی-۲۰ نزدیکی فورت وورث، تگزاس
 
انتهای شرقی I-۴۰ / US ۶۵ / US ۶۷ / US ۱۶۷ / AR ۱۰۷ in نورت لیتل راک (آرکانزاس)
موقعیت
ایالت‌هاتگزاس، آرکانزاس
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹