بزرگراه میان‌ایالتی ۶۶

بزرگراه میان ایالتی ۶۶ (به انگلیسی: Interstate-66، مخفف:I-66) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه دارد.

بین ایالتی ۶۶ marker
بین ایالتی ۶۶
Custis Memorial Parkway
اطلاعات مسیر
طول۷۶٫۳۸ مایل (۱۲۲٫۹۲ کیلومتر)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی I&#۸۲۰۹;۸۱ in Middletown, VA
  US ۳۴۰ / US ۵۲۲ near Front Royal, VA
US ۱۷ near Warrenton, VA
US ۱۵ in Haymarket, VA
SR ۲۳۴ near مناسس، ویرجینیا
US ۵۰ near فرفکس، ویرجینیا
I&#۸۲۰۹;۴۹۵ in Dunn Loring, VA
SR ۲۶۷ near فالز چرچ، ویرجینیا
انتهای شرقی US ۲۹ in واشینگتن، دی.سی.
موقعیت
ایالت‌هاویرجینیا، واشینگتن، دی.سی.
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹