بزرگراه میان‌ایالتی ۹۷

بزرگراه میان ایالتی ۹۷ (به انگلیسی: Interstate-97، مخفف:I-97) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه ندارد.

بین ایالتی ۹۷ marker
بین ایالتی ۹۷
I-97 highlighted in red
اطلاعات مسیر
تگهداری توسط ام‌دی‌اس‌اچ‌ای
طول۱۷٫۶۲ مایل (۲۸٫۳۶ کیلومتر)
موجودیت۱۹۸۷–اکنون
تقاطع‌های بزرگ
انتهای جنوبی US ۵۰ / US ۳۰۱ in پروول، مریلند
 
انتهای شمالی آی-۶۹۵ / آی-۸۹۵ in بروکلین پارک، مریلند
موقعیت
شهرستان‌هاشهرستان آنا آروندل، مریلند
سامانه بزرگراهی
MD ۹۶ MD ۹۷

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹