بزرگراه میان‌ایالتی ۷۷

بزرگراه میان ایالتی ۷۷ (به انگلیسی: Interstate-77، مخفف:I-77) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه دارد.

بین ایالتی ۷۷ marker
بین ایالتی ۷۷
اطلاعات مسیر
طول۶۱۳٫۴۱ مایل (۹۸۷٫۱۹ کیلومتر)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای جنوبی I&#۸۲۰۹;۲۶ near کلمبیا، کارولینای جنوبی
  I&#۸۲۰۹;۲۰ near کلمبیا، کارولینای جنوبی
I&#۸۲۰۹;۸۵ in شارلوت، کارولینای شمالی
I&#۸۲۰۹;۴۰ in استیتسویل، کارولینای شمالی
I&#۸۲۰۹;۷۴ near ماونت ایری، کارولینای شمالی
I&#۸۲۰۹;۸۱ near Wytheville, VA
I&#۸۲۰۹;۶۴ from near بکلی، ویرجینیای غربی to چارلستون (ویرجینیای غربی)
I&#۸۲۰۹;۷۰ in کمبریج، اوهایو
I&#۸۲۰۹;۷۶ in اکران، اوهایو
I&#۸۲۰۹;۸۰ / Ohio Turnpike in Richfield, OH
انتهای شمالی I&#۸۲۰۹;۹۰ in کلیولند
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹