بزرگراه میان‌ایالتی ۷۴

بزرگراه میان ایالتی ۷۴ (به انگلیسی: Interstate-74، مخفف:I-74) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه دارد.

بین ایالتی ۷۴ marker
بین ایالتی ۷۴
Regional map of Interstate Highways with I-74 highlighted in red.
Regional map of Interstate Highways with I-74 highlighted in red.
اطلاعات مسیر
طول۴۲۸٫۸۱ مایل (۶۹۰٫۱۰ کیلومتر)
As of October 31, 2002
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی I-۸۰ in دونپورت، آیووا
  I-۸۰ in کلونا، ایلینوی

US ۳۴ in گیلزبرگ، ایلینوی
I-۵۵ in بلومینگتون، ایلینوی
I-۵۷ in شمپین، ایلینوی
I&#۸۲۰۹;۴۶۵ / I&#۸۲۰۹;۷۰ / I&#۸۲۰۹;۶۵ in ایندیاناپولیس
I&#۸۲۰۹;۷۵ in سینسینتی، اوهایو
I&#۸۲۰۹;۷۷ near ماونت ایری، کارولینای شمالی
I&#۸۲۰۹;۷۳ in راندلمان، کارولینای شمالی

I&#۸۲۰۹;۹۵ / US ۳۰۱ near لامبرتن، کارولینای شمالی
انتهای شرقی NC ۴۱ near Lumberton, NC
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹