بزرگراه میان‌ایالتی ۸۲

بزرگراه میان ایالتی ۸۲ (به انگلیسی: Interstate-82، مخفف:I-82) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست؛ که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه دارد.

بین ایالتی ۸۲ marker
بین ایالتی ۸۲
اطلاعات مسیر
Maintained by WSDOT و ODOT
طول۱۴۳٫۵۸ مایل (۲۳۱٫۰۷ کیلومتر)
موجودیت۱۹۵۶–اکنون
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی I&#۸۲۰۹;۹۰ / US ۹۷ in النس بورگ، واشینگتن
  US ۱۲ in یاکیما، واشینگتن
US ۹۷ near یاکیما، واشینگتن
I&#۸۲۰۹;۱۸۲ / US ۱۲ near ریچلند، واشینگتن
US ۳۹۵ near کن ویک، واشینگتن
US ۳۹۵ / US ۷۳۰ in یومتیلا، اورگن
انتهای شرقی I-۸۴ / US ۳۰ in شهرستان اوماتیلا، اورگن
سامانه بزرگراهی
OR ۷۸OR OR ۸۲
SR ۴۱WA I&#۸۲۰۹;۹۰
نشان بزرگراه میان‌ایالتی ۸۲
نقشه بزرگراه میان‌ایالتی ۸۲

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹