بزرگراه میان‌ایالتی ۷۸


بزرگراه میان ایالتی ۷۸ (به انگلیسی: Interstate-78، مخفف:I-78) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه دارد.

بین ایالتی ۷۸ marker
بین ایالتی ۷۸
اطلاعات مسیر
طول۱۴۳٫۵۶ مایل (۲۳۱٫۰۴ کیلومتر)
موجودیت1957–اکنون
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی آی-۸۱ in Union Township, PA
  US ۲۲ in Fredericksburg, PA

PA ۶۱ in Hamburg, PA
PA ۳۰۹ near آلن‌تاون، پنسیلوانیا
آی-۲۸۷ in بدمینستر، نیوجرسی
Route ۲۴ in اسپرینگفیلد، نیوجرسی
G٫S٫ Parkway in انیون، نیوجرسی/هیلساید، نیوجرسی

آی-۹۵ in نیوآرک، نیوجرسی
انتهای شرقیCanal Street in نیویورک
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹