بزرگراه میان‌ایالتی ۸۴ (غرب)

بزرگراه میان ایالتی ۸۴ (غرب) (به انگلیسی: Interstate-84، مخفف:I-84(W)) بخش غربی از بزرگراه بین‌ایالتی ناپیوسته ۸۴ در ایالات متحده می‌باشد . مسیر این بزرگراه شرقی-غربی می‌باشد و از اکو در یوتا در شرقی‌ترین قسمت تا پورتلند، اورگن در غربی‌ترین قسمت آن گسترده شده‌است.

بین ایالتی ۸۴ marker
بین ایالتی ۸۴
اطلاعات مسیر
طول۷۶۹٫۶۲ مایل (۱٬۲۳۸٫۵۸ کیلومتر)
موجودیت1956 (as I-80N)–اکنون
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی I-۵ / US ۳۰ in پورتلند، اورگن
  I-۲۰۵ in Portland, OR

I-۸۲ near هرمیستن، اورگن
I&#۸۲۰۹;۱۸۴ in بویزی، آیداهو
I&#۸۲۰۹;۸۶ near برگلی، آیداهو

I&#۸۲۰۹;۱۵ near اودن، یوتا
انتهای شرقی I&#۸۲۰۹;۸۰ in Echo, UT
سامانه بزرگراهی

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹