بزرگراه میان‌ایالتی ۲۰

بزرگراه میان ایالتی ۲۰ (به انگلیسی: Interstate-20، مخفف:I-20) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست؛ که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه دارد. این بزرگراه، از بزرگترین بزرگراه‌های آمریکاست.

Interstate 20 marker

Interstate 20
اطلاعات مسیر
زیستن:۱۹۵۷ – کنون
تقاطع‌های اصلی
پایان West:I‑10 at Scroggins Draw, TX
 I‑30 near فورت وورث، تگزاس
I‑45 in دالاس
I‑49 in شریوپورت، لوئیزیانا
I-55 in جکسون، میسیسیپی
I-59 in مریدیان، میسیسیپی
I‑65 in برمینگم، آلاباما
I‑75 / I‑85 in آتلانتا
I‑26 in اسون اووک، کارولینای جنوبی
I‑77 in دنتسویل، کارولینای جنوبی
پایان East:I‑95 / I‑20 Bus. near فلرنس، کارولینای جنوبی
سیستم بزرگ‌راه
نشان بزرگراه میان‌ایالتی ۲۰
نقشه بزرگراه میان‌ایالتی ۲۰

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹