بزرگراه میان‌ایالتی ۸۸ (غرب)

بزرگراه میان ایالتی ۸۸ (غرب) (به انگلیسی: Interstate-88، مخفف:I-88(W)) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست؛ که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه ندارد.

بین ایالتی ۸۸ marker
بین ایالتی ۸۸
Ronald Reagan Memorial Tollway
اطلاعات مسیر
Maintained by IDOT و ISTHA
طول۱۴۰٫۶۰ مایل (۲۲۶٫۲۷ کیلومتر)
موجودیتJuly 1987–اکنون
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی
I-۸۰ / IL ۵ / IL ۹۲ / IL ۱۱۰ (CKC) in ایست مولین، ایلینوی
 
انتهای شرقی
I-۲۹۰ / I-۲۹۴ / IL ۱۱۰ (CKC) in Hillside
سامانه بزرگراهی
IL ۸۴ IL ۸۹

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹