بزرگراه میان‌ایالتی ۲۴

بزرگراه میان ایالتی ۲۴ (به انگلیسی: Interstate-24، مخفف:I-24) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه دارد.

بین ایالتی ۲۴ marker
بین ایالتی ۲۴
اطلاعات مسیر
طول۳۱۶٫۳۶ مایل (۵۰۹٫۱۳ کیلومتر)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی I-۵۷ in Pulleys Mill, IL
  I-۶۵ in نشویل
I-۴۰ in نشویل
I&#۸۲۰۹;۵۹ in Wildwood, GA
انتهای شرقی I-۷۵ in چاتانوگا، تنسی
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹