بزرگراه میان‌ایالتی ۴


بزرگراه میان ایالتی ۴ (به انگلیسی: Interstate-4، مخفف:I-4) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست؛ که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه ندارد.

بین ایالتی ۴ marker
بین ایالتی ۴
اطلاعات مسیر
تگهداری توسط اف‌دات
طول۱۳۲٫۲۹۸ مایل (۲۱۲٫۹۱۳ کیلومتر)
موجودیت۱۹۵۷–اکنون
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی I&#۸۲۰۹;۲۷۵ in تمپا، فلوریدا
 
انتهای شرقی I&#۸۲۰۹;۹۵ / SR ۴۰۰ in دیتونا بیچ، فلوریدا
موقعیت
شهرستان‌هاشهرستان هیلزبرو، فلوریدا، شهرستان پولک، فلوریدا، شهرستان اوسکئولا، فلوریدا، شهرستان اورنج، فلوریدا، شهرستان سمینول، فلوریدا، شهرستان ولوسیا، فلوریدا
سامانه بزرگراهی
SR ۳ SR ۴
SR ۳۹۹ SR ۴۰۱

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹