بزرگراه میان‌ایالتی ۴۹

بزرگراه میان ایالتی ۴۹ (به انگلیسی: Interstate-49، مخفف:I-49) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه ندارد.

بین ایالتی ۴۹ marker
بین ایالتی ۴۹
Route of completed sections of I-49 as of 2014 in red
اطلاعات مسیر
طول۵۰۴٫۲۲ مایل (۸۱۱٫۴۶ کیلومتر)
موجودیت۱۹۸۴–اکنون
Original segment
انتهای جنوبی آی-۱۰ / US ۱۶۷ in لافایت، لوئیزیانا
انتهای شمالی آی-۲۰ in شریوپورت، لوئیزیانا
Northern Louisiana–southern Arkansas segment
انتهای جنوبی آی-۲۲۰ in شریوپورت، لوئیزیانا
تقاطع‌های
بزرگ
انتهای شمالی US ۷۱ / US ۵۹ in Texarkana, AR
Fort Smith Area segment
انتهای جنوبی US ۷۱
انتهای شمالی AR ۲۲ / AR ۲۵۵ in بارلینگ (آرکانزاس)
Northern Arkansas segment
انتهای جنوبی I-۴۰ / US ۷۱ in آلما (آرکانزاس)
انتهای شمالی US ۷۱ in بلاویستا (آرکانزاس)
Missouri segment
انتهای جنوبی US ۷۱ in Pineville, MO
تقاطع‌های
بزرگ
I-۴۴ near جاپلین، میزوری
انتهای شمالی I-۴۳۵ / I-۴۷۰ / US ۵۰ / US ۷۱ in کانزاس‌سیتی، میزوری
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹