بزرگراه میان‌ایالتی ۶۸

بزرگراه میان ایالتی ۶۸ (به انگلیسی: Interstate-68، مخفف:I-68) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه ندارد.

بین ایالتی ۶۸ marker
بین ایالتی ۶۸
Map of a road that stretches across northern West Virginia and northwestern Maryland.
اطلاعات مسیر
Maintained by WVDOH و MDSHA
طول۱۱۲٫۹ مایل (۱۸۱٫۷ کیلومتر)
موجودیت۱۹۹۱–اکنون
مسیر
گردشگری
Historic National Road
Mountain Maryland Scenic Byway
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی I&#۸۲۰۹;۷۹ in مرگنتاون، ویرجینیای غربی
  US ۱۱۹ in Morgantown, WV

WV ۴۳ near Morgantown, WV
US ۴۰ / US ۲۱۹ near گرانتسویل، مریلند

US ۲۲۰ near Cumberland, MD
انتهای شرقی آی-۷۰ / US ۴۰ / US ۵۲۲ in هنکاک، مریلند
موقعیت
ایالت‌هاویرجینیای غربی، مریلند
شهرستان‌هاWV: Monongalia، شهرستان پرستون، ویرجینیای غربی
MD: شهرستان گرت، مریلند، شهرستان الیگنی، مریلند، شهرستان واشینگتن، مریلند
سامانه بزرگراهی
MD ۶۷MD MD ۶۸
WV ۶۷WV WV ۶۸

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹