بزرگراه میان‌ایالتی ۷۹

بزرگراه میان ایالتی ۷۹ (به انگلیسی: Interstate-79، مخفف:I-79) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه دارد.

Interstate 79 marker

Interstate 79
اطلاعات مسیر
تقاطع‌های اصلی
پایان South:I‑77 in چارلستون (ویرجینیای غربی)
 I‑68 near مرگنتاون، ویرجینیای غربی
I-70 in South Strabane Township, PA
I-76 / Penna Turnpike in Warrendale, PA
I-80 in Findley Township, PA
I-90 in McKean, PA
پایان North:Bayfront Parkway in ایری، پنسیلوانیا
سیستم بزرگ‌راه
WV 78WVWV 80
PA 78PAPA 79

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹