بزرگراه میان‌ایالتی ۹۳

بزرگراه میان ایالتی ۹۳ (به انگلیسی: Interstate-93، مخفف:I-93) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست؛ که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه دارد.

بین ایالتی ۹۳ marker
بین ایالتی ۹۳
اطلاعات مسیر
طول۱۸۹٫۹۵ مایل (۳۰۵٫۶۹ کیلومتر)
موجودیت1957–اکنون
تقاطع‌های بزرگ
انتهای جنوبی I&#۸۲۰۹;۹۵ / US ۱ / Route ۱۲۸ in کانتون، ماساچوست
 
انتهای شمالی I&#۸۲۰۹;۹۱ in Waterford, VT
موقعیت
ایالت‌هاماساچوست، نیوهمپشایر، ورمانت
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹