بزرگراه میان‌ایالتی ۸۷

بزرگراه میان ایالتی ۸۷ (به انگلیسی: Interstate-87، مخفف:I-87) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست؛ که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه دارد.

بین ایالتی ۸۷ marker
بین ایالتی ۸۷
Map of the northeastern United States with I-87 highlighted in red
اطلاعات مسیر
Maintained by NYSTA و NYSDOT
طول۳۳۳٫۴۹ مایل (۵۳۶٫۷۰ کیلومتر)
موجودیتAugust 14, 1957–اکنون
تقاطع‌های بزرگ
انتهای جنوبی I-۲۷۸ in برانکس
  I-۹۵ / US ۱ in برانکس

I-۲۸۷ in Elmsford / Hillburn
US ۹ in Tarrytown
Garden State Parkway in Ramapo
US ۶ / NY ۱۷ / NY ۳۲ near Harriman
I-۸۴ near نیوبورگ، نیویورک
I-۷۸۷ in آلبانی، نیویورک

I-۹۰ / Thruway / US ۲۰ in Albany
US ۱۱ near Champlain
US ۹ near Champlain
انتهای شمالی A-۱۵ at the مرز کانادا-ایالات متحده آمریکا in Champlain
سامانه بزرگراهی
NY ۸۶A NY ۸۷

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹