بزرگراه میان‌ایالتی ۷۱

بزرگراه میان ایالتی ۷۱ (به انگلیسی: Interstate-71، مخفف:I-71) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست؛ که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه دارد.

بین ایالتی ۷۱ marker
بین ایالتی ۷۱
اطلاعات مسیر
Maintained by Kentucky Transportation Cabinet و Ohio DOT
طول۳۴۳٫۷۸ مایل (۵۵۳٫۲۶ کیلومتر)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای جنوبی I&#۸۲۰۹;۶۴ / I&#۸۲۰۹;۶۵ in لوییویل، کنتاکی
  I&#۸۲۰۹;۷۵ from ولتن، کنتاکی to سینسینتی، اوهایو
I&#۸۲۰۹;۷۰ in کلمبوس، اوهایو
I&#۸۲۰۹;۷۶ in Seville, OH
I&#۸۲۰۹;۸۰ / Ohio Turnpike in استرونگسویل، اوهایو
انتهای شمالی I&#۸۲۰۹;۹۰ / I&#۸۲۰۹;۴۹۰ in کلیولند
سامانه بزرگراهی
KY ۷۰KY KY ۷۲
I&#۸۲۰۹;۷۰OH SR ۷۲

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹