بزرگراه میان‌ایالتی ۷۳

بزرگراه میان ایالتی ۷۳ (به انگلیسی: Interstate-73، مخفف:I-73) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه ندارد.

بین ایالتی ۷۳ marker
بین ایالتی ۷۳
اطلاعات مسیر
طول۸۲٫۴ مایل (۱۳۲٫۶ کیلومتر)
موجودیت۱۹۹۷–اکنون
تقاطع‌های بزرگ
انتهای جنوبی US ۲۲۰ near الرب، کارولینای شمالی
  US ۶۴ / NC ۴۹ in اشبورو، کارولینای شمالی
I&#۸۲۰۹;۸۵ / US ۲۲۰ / US ۴۲۱ in گرینزبورو، کارولینای شمالی
I&#۸۲۰۹;۴۰ / I&#۸۲۰۹;۸۴۰ / US ۴۲۱ in گرینزبورو، کارولینای شمالی
انتهای شمالی I&#۸۲۰۹;۸۴۰هشدار پودمان:Jct: پارامتر «جاده» منسوخ شده‌است in گرینزبورو، کارولینای شمالی
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹