بزرگراه میان‌ایالتی ۸۶ (شرق)

بزرگراه میان ایالتی ۸۶ (شرق) (به انگلیسی: Interstate-86، مخفف:I-86(E)) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه ندارد.

بین ایالتی ۸۶ marker
بین ایالتی ۸۶
Map of Pennsylvania and New York with I-86 highlighted in red. Its future routing is marked with a dashed red line.
اطلاعات مسیر
Maintained by PennDOT و NYSDOT
موجودیتDecember 3, 1999–اکنون
Main segment
طول۲۱۲٫۶۹ مایل (۳۴۲٫۲۹ کیلومتر)
انتهای غربی آی-۹۰ near ایری، پنسیلوانیا
تقاطع‌های
بزرگ
US ۲۱۹ near سالامانکا، نیویورک
I-۳۹۰ near Avoca, NY
I-۹۹ / US ۱۵ near کورنینگ، نیویورک
انتهای شرقیشهرستان تیوگا، نیویورک in Waverly
Eastern segment
طول۹٫۹۶ مایل (۱۶٫۰۳ کیلومتر)
انتهای غربی I-۸۱ near بینگهمتون، نیویورک
انتهای شرقی NY ۷۹ in Windsor, NY
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹