بزرگراه میان‌ایالتی ۴۱۰

میان‌ایالتی ۴۱۰ (به انگلیسی: Interstate 410) مشهور به I-410، نام یک بزرگراه است، و یکی از دو کمربندی شهر سن آنتونیو در تگزاس است.

I-410 map.svg

این بزرگراه در سال ۱۹۵۹ تأسیس شد، ۸۰ کیلومتر طول داشته، و حداکثر ۵ باند در هر طرف دارد.[۱]

منابعویرایش

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹