فهرست افراد دانشگاه تهران

استادانویرایش

فارسیویرایش

هنرویرایش

تاریخویرایش

زبان‌شناسیویرایش

حقوق و علوم سیاسیویرایش

انگلیسیویرایش

فرانسویویرایش

بنیان‌گذارانویرایش

رؤساویرایش

فارغ التحصیلانویرایش

 
شیرین عبادی، در سخنرانی جایزه نوبل
 
حیدر غیایی، معماری

برندگان جایزه نوبلویرایش

دانشمندان و تکنولوژیویرایش

روشنفکران، دانشمندان و فلاسفهویرایش

زبان شناسان و شخصیت‌های ادبیویرایش

معمارویرایش

هنرمندان و موسیقیدانانویرایش

سیاستمدارانویرایش

دیگرانویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. "Biographies of Eight Qualified Candidates for Iran Presidential Election". Iran Review. 22 May 2013. Retrieved 13 August 2013.