بزرگراه میان‌ایالتی ۶۱۰

(تغییرمسیر از میان‌ایالتی ۶۱۰)
I-610 Nima.JPG

میان‌ایالتی ۶۱۰ (به انگلیسی: Interstate 610) مشهور به I-610، آزادراهی است،[۱] که حلقه‌ای ۳۸ مایلی پیرامون شهر هیوستون را شکل می‌دهد و به طور محاوره‌ای به حلقه مشهور است. این آزادراه درونی‌ترین کمربندی از سه کمربندی شهر هیوستون تگزاس است.

این بزرگراه در سال ۱۹۴۲ تأسیس شد، ۶۱ کیلومتر طول داشته، و حداکثر ۶ باند در هر طرف دارد. نواحی داخل حلقه ۶۱۰ منطقهٔ شهری است. این حلقه نه تنها مرزی جغرافیایی بلکه فلسفی و اجتماعی دانسته شده است.

منابعویرایش

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹