خدمت نظامی

فراخوانی اجباری یا داوطلب خدمت دائمی یا موقت در نیروهای مسلح یک کشور

خدمت نظامی خدمتی است که توسط گروه یا اشخاص در ارتش به مردم یک کشور داده می‌شود. سربازی، در واژه به معنای باختن سر، در رزم ایستادن و جان باختن است.[۱] اما در اصطلاح امروزی خدمت موقت در نیروهای مسلح کشورها، سربازی نامیده می‌شود.

  کشورهای بدون ارتش
  کشورهای بدون سربازی اجباری - دارای سربازی اختیاری
  کشورهای با سربازی اجباری
  کشورهای در حال برچیدن سربازی اجباری
  سربازی وجود دارد؛ اما تنها ۲۰ درصد مشمولین مورد نیاز است
  بدون اطلاعات
  حضور زنان در ارتش ممنوع است
  دارای سربازی اجباری برای دختران و زنان
  دختران و زنان در ارتش هستند اما اجازه داده نمی‌شود در خط مقدم و جنگ شرکت کنند
  دختران و زنان در ارتش هستند و اجازه داده می‌شود در خط مقدم و جنگ شرکت کنند
  دختران و زنان مجاز هستند در ارتش باشند
  بدون طلاعات

برخی از کشورها، مردانی را که به سن خاصی می‌رسند به خدمت وظیفه اعزام می‌کنند، در برخی دیگر از کشورها مانند اسرائیل این اجبار برای زنان نیز وجود دارد؛ با این‌حال برخی از افرادی که از نظر سنی مشمول این خدمت می‌شوند به دلایل گوناگون همچون بیماری‌های فیزیکی یا روانی یا اعتقادات مذهبی از خدمت معاف می‌شوند.

در اکثر کشورها سربازی اجباری نیست و جوانان می‌توانند به صورت داوطلبانه به استخدام ارتش حرفه‌ای کشورشان در آیند مانند ایالات متحده آمریکا. فراخوان خدمت وظیفه عمومی در شرایط عادی غالباً در این کشورها وجود ندارد ولی حاکمان این کشورها احتمال فراخوان در شرایط اضطراری را به هیچ وجه رد نمی‌کنند مانند جنگ جهانی.

بعضی از کشورها نیروهای مسلح خود را به عنوان پرسنل خریده‌اند. در عوض، آن‌ها با ارتقاء شغل‌های نظامی در تلاش برای جذب و انتخاب کارکنان هستند مانند اتحادیه اروپا و ناتو.

بعضی ملت‌های کوچکتر هم معمولاً نیروهای مسلح ندارند یا به یک نیروی امنیتی داخلی مسلح مانند پلیس، گارد ساحلی متکی هستند.[۲]

کشورهای بدون خدمت اجباریویرایش

در این گزیده، ۱۹۵ کشور را شامل می‌شود.[۳][۴][۵]

کشورهای بدون خدمت اجباریویرایش

شامل ۱۰۹ کشور زیر:

کشورهایی با خدمت اجباری در شرایط خاصویرایش

کشورهایی با خدمت یک‌ ساله یا کمتر یا بیشترویرایش

  1. https://www.bultannews.com/fa/news/580611/خدمت-سربازی-در-عراق-اجباری-می‌شود