باز کردن منو اصلی

الگو:بازبینی منبع - زبان‌های دیگر