باز کردن منو اصلی
مسکوویملیورموریومتنسین
Po

Lv

(Uhh)
ظاهر
نامعلوم
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد لیورموریوم، Lv، ۱۱۶
نام گروهی برای عناصر مشابه نامعلوم
گروه، دوره، بلوک ۱۶، ۷، p
جرم اتمی استاندارد [293] گرم بر مول
آرایش الکترونی perhaps [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
(predicted)
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
(predicted)
ویژگی‌های فیزیکی
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 4 (prediction)[۱]
شعاع کووالانسی 175 (estimated)[۲] pm
متفرقه
عدد کاس 54100-71-9
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های لیورموریوم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
293Lv syn 61 ms α 10.54 289Fl
292Lv syn 18 ms α 10.66 288Fl
291Lv syn 18 ms α 10.74 287Fl
290Lv syn 7.1 ms α 10.84 286Fl

منابع

این منابع در خود الگو یا مقاله دیده می‌شوند اما این فهرست تنها در این صفحه مشاهده می‌شود.
  1. Haire, Richard G. (2006). "Transactinides and the future elements". In Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Dordrecht, The Netherlands: اشپرینگر ساینس+بیزینس مدیا. p. 1724. ISBN 1-4020-3555-1.
  2. Chemical Data. Ununhexium - Lv, Royal Chemical Society