لارنسیم (Lawrencium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Lr و عدد اتمی آن ۱۰۳ است.

نوبلیملارنسیمرادرفوردیم
Lu

Lr

(Upt)
ظاهر
نامعلوم, probably silvery, white or metallic gray
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد لارنسیم، Lr،‏ 103
تلفظ به انگلیسی ‎/ləˈrɛnsiəm/‎
lə-REN-see-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
توصیحات مربوط به گروه Sometimes considered a فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک n/a، ۷، d
جرم اتمی استاندارد [262] گرم بر مول
آرایش الکترونی [Rn] 5f14 6d1 7s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد (presumably)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3
انرژی‌های یونش نخستین: 443.8 کیلوژول بر مول
دومین: 1428.0 کیلوژول بر مول
سومین: 2219.1 کیلوژول بر مول
متفرقه
عدد کاس 22537-19-5
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های لارنسیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
262Lr syn 3.6 h EC 262No
261Lr syn 44 m SF/EC?
260Lr syn 2.7 m alpha 8.04 256Md
259Lr syn 6.2 s 78% alpha 8.44 255Md
22% SF
258Lr syn 4.1 s alpha 8.68,8.65,8.62,8.59 254Md
257Lr syn 0.65 s alpha 8.86,8.80 253Md
256Lr syn 27 s alpha 8.62,8.52,8.32... 252Md
255Lr syn 21.5 s alpha 8.43,8.37 251Md
254Lr syn 13 s 78% alpha 8.46,8.41 250Md
22% EC 254No
253Lrm syn 0.57 s alpha 8.79 249Md
253Lrg syn 1.49 s 92% alpha 8.72 249Md
8% SF
252Lr syn 0.36 s alpha 9.02,8.97 248Md
لاورنیسم در جدول تناوبی

نامگذاری این عنصر به افتخار ارنست لارنس ( Ernest O.Lawrence ) خالق سیکلوترون است .

خواص فیزیکی عنصر لورنسیم :

  • عدد اتمی:۱۰۳
  • جرم اتمی:۲۶۲٫۱۱۰
  • نقطه ذوب: C°۱۶۲۷
  • شعاع فلزی pm۲۸۲
  • ظرفیت:۳
  • رنگ: خاکستری
  • حالت استاندارد: رادیو اکتیو
  • نام گروه:اکتنید

این عنصر توسط آلبرت گیورسو و همکارانش در آزمایشگاه Rad Lab برکلی تولید شده بود؛ با استفاده از شتاب دهنده HILAC و بمباران هدف کالیفرنیمی با هسته های بور . از لحاظ شیمیایی لارنسیم یک لوتتیم سنگین تر است و همانگونه که گلن تی . سیبورگ در سال ۱۹۴۹ پیش بینی کرده بود ، به عنوان آخرین عضو گروه اکتنید ها در جدول تناوبی جای گیرد . با این وجود همانند لوتتیم می توان آن را عضوی از گروه ۳ جدول تناوبی نیز به حساب آورد.