فرمیوم (Fermium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Fm و عدد اتمی آن ۱۰۰ است.

اینشتینیمفرمیممندلیفیم
Er

Fm

(Upn)
ظاهر
نامعلوم, probably silvery, white or metallic gray
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد فرمیم، Fm،‏ 100
تلفظ به انگلیسی ‎/[invalid input: 'icon']ˈfɜːrmiəm/‎
FER-mee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
گروه، دوره، بلوک n/a، ۷، f
جرم اتمی استاندارد (257) گرم بر مول
آرایش الکترونی [Rn] 5f12 7s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
نقطه ذوب 1800 K،‎ 1527 °C،‎ 2781 °F
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 3
الکترونگاتیوی 1.3 (مقیاس پاولینگ)
متفرقه
عدد کاس 7440-72-4
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های فرمیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
252Fm syn 25.39 h SF - -
α 7.153 248Cf
253Fm syn 3 d ε 0.333 253Es
α 7.197 249Cf
255Fm syn 20.07 h SF - -
α 7.241 251Cf
257Fm syn 100.5 d α 6.864 253Cf
SF - -

نام این عنصر به افتخار دانشمند معروف انریکو فرمی ( Enrico Fermi ) روی آن نهاده شد .

خواص فیزیکی عنصر فرمیم :

  • عدد اتمی:۱۰۰
  • جرم اتمی:۲۵۷٫۰۹۵۱
  • نقطه ذوب : C°۸۶۰
  • شعاع فلزی : pm۲۹۰
  • ظرفیت:۳
  • حالت استاندارد: رادیو اکتیو
  • نام گروه:اکتنید