مندلیفیم یک عنصر مصنوعی با md نماد (که قبلاً MV بوده) و عدد اتمی ۱۰۱ است.

فرمیممندلیفیمنوبلیم
Tm

Md

(Upu)
ظاهر
نامعلوم, probably silvery, white or metallic gray
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد مندلیفیم، Md،‏ 101
تلفظ به انگلیسی ‎/[invalid input: 'icon']ˌmɛndəˈlɛviəm/‎
or ‎/ˌmɛndəˈlviəm/‎
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]]، ۷، f
جرم اتمی استاندارد (258) گرم بر مول
آرایش الکترونی [Rn] 5f13 7s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
نقطه ذوب 1100 K،‎ 827 °C،‎ 1521 °F
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 3
الکترونگاتیوی 1.3 (مقیاس پاولینگ)
متفرقه
مغناطیس no data
عدد کاس 7440-11-1
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های مندلیفیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
257Md syn 5.52 h ε 0.406 257Fm
α 7.558 253Es
SF - -
258Md syn 51.5 d ε 1.230 258Fm
260Md syn 31.8 d SF - -
α 7.000 256Es
ε - 260Fm
β 1.000 260No

این عنصر ترانس اورانیم رادیو اکتیو فلزی در سری آکتینیدها است.، مندلیفیم معمولاً با بمباران انشتانیم با ذرات آلفا تولید می‌کنند. مندلیفم پس از دیمیتری ایوانوویچ مندلیف که جدول تناوبی توسط او ایجاد شده، نامگذاری شد.اوکه روش استاندارد برای طبقه‌بندی تمامی عناصر شیمیایی را پایه‌گذاری کرد

تاریخچهویرایش

این عنصر ماوراء اورانیوم به سال 1955 توسط سیبورگ و همکارانش از بمباران شدید انیشتنیم 253 با هسته هلیم، تهیه شد. با استفاده از همه اینشتینیم موجود فقط چند اتمی از عنصر جدید تهیه شد؛ در آزمایشهای بعد حدود 100 اتم تهیه شد

ریشه نامویرایش

سیبورگ توضیح داد که

نام مندلیوم را از آن جهت برگزیدیم زیرا که شیمی‌دان بزرگ روسی، دیمتیری مندلیف نخستین کسی است که دستگاه تناوبی عناصر را ارائه داد که به کمک آن می‌توان خواص شیمیایی عناصر گم شده را پیش‌بینی کرد . این دستگاه کلید راهنمایی برای کشف آخرین هفت عنصر ماورائ اورانیوم است.

خواصویرایش

مندلیوم یک عنصر رادیو اکتیو مصنوعی از بمباران انیشتنیم با ذرات آلفا در یک سیکلوترون تهیه می‌شود.عدد اتمی 101؛ جرم اتمی 258؛ دارای چهار ایزتوپ است؛ ظرفیت 3.مندلویوم با شکافت خود به خود با نیم عمر 1 ویک دوم ساعت تباهی می‌یابد. سنگین‌ترین ایزتوپ آن مندلویوم-258، دارای نیم عمر 60 روز است.گمان می‌رود مندلویوم دارای خواص شیمیایی مشابه خاکی تولیم است.

کاربردهاویرایش

فقط برای پژوهش‌ها کاربرد دارد . یکی دیگر از کاربرد های عنصر md این است که با عنصر ma واکنش نشان میدهد و باعث تشکیل انواع مواد مخدر را میدهد که بسیار نیز قوی و توهم زا است که احتمال مرگ پس از مصرف این مواد بسیار بالا است

رادیو اکتیویته

مندلیوم عنصر سه ظرفیتی رادیو اکتیو است.

منابعویرایش

کتاب فرهنگ عناصر نوشته سید رضا آقاپور مقدم