پرازئودیمیم

پرازئودیمیم (Praseodymium) عنصری شیمیایی با نشانه Pr عدد اتمی ۵۹ و جرم اتمی نسبی ۱۴۰٫۹۲. فلزی از ردیف لانتانیدها، مایل به زرد با چگالی نسبی ۶٫۵ است. نمک‌های آن سبز‌رنگ‌ اند و در گذشته با نئودیمیم اشتباه می‌شد. نام آن از واژهٔ یونانی پرازیوس (prasios) به معنای سبز و دیدیموس (didymos) به معنای همزاد گرفته شده است.

سریمپرازئودیمیمنئودیمیم
-

Pr

Pa
ظاهر
grayish white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد پرازئودیمیم، Pr،‏ 59
تلفظ به انگلیسی ‎/ˌprzi.ˈdɪmiəm/‎ PRAY-zee-o-DIM-ee-əm
or ‎/ˌprsi.ˈdɪmiəm/‎ PRAY-see-o-DIM-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]]، ۶، f
جرم اتمی استاندارد 140.90765 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f3 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 21, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 6.77 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 6.50 g·cm−۳
نقطه ذوب 1208 K،‎ 935 °C،‎ 1715 °F
نقطه جوش 3793 K،‎ 3520 °C،‎ 6368 °F
گرمای هم‌جوشی 6.89 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 331 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 27.20 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1771 1973 (2227) (2571) (3054) (3779)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 4, 3, 2 (mildly basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.13 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 527 کیلوژول بر مول
دومین: 1020 کیلوژول بر مول
سومین: 2086 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 182 pm
شعاع کووالانسی 203±7 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس [۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (α, poly)
0.700 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 12.5 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (α, poly) 6.7 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2280 m/s
مدول یانگ (α form) 37.3 GPa
مدول برشی (α form) 14.8 GPa
مدول حجمی (α form) 28.8 GPa
نسبت پواسون (α form) 0.281
سختی ویکر 400 MPa
سختی برینل 481 MPa
عدد کاس 7440-10-0
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های پرازئودیمیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
141Pr 100% 141Pr ایزوتوپ پایدار است که 82 نوترون دارد
142Pr syn 19.12 h β 2.162 142Nd
ε 0.745 142Ce
143Pr syn 13.57 d β 0.934 143Nd

تهیهویرایش

از برقکافت نمک کلرید به طور خالص.

کاربردویرایش

به صورت اکسید در تهیهٔ سرامیک و شیشهٔ رنگی، به عنوان کاتالیزگر، مادهٔ فسفرسانس، در تولید لیزر و ...

خواص فیزیکی عنصر پرازئودیمیمویرایش

  • عدد اتمی: ۵۹
  • جرم اتمی: ۱۴۰٫۹۰۷۷
  • نقطه ذوب: C° ۹۳۱
  • نقطه جوش: C° ۳۵۲۰
  • شعاع اتمی: Å ۲٫۶۷
  • ظرفیت: ۳
  • رنگ: سفید نقره‌ای مایل به زرد

منابعویرایش

  1. M. Jackson "Magnetism of Rare Earth" The IRM quarterly col. 10, No. 3, p. 1, 2000
  • ملاردی، محمدرضا؛ آقاپور مقدم، سید رضا. فرهنگ جامع شیمی. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. ص. ۴۷۰.