صحیفه رضویه این کتاب، مجموعه‌ای از نمازها، دعاها و زیارت‌هایی که از علی بن موسی الرضا روایت شده یا درباره او از سایر امامان شیعه نقل گردیده‌است.

این کتاب در ۷۴۴ صفحه که تاکنون ۲ بار به فارسی و به زبانهای عربی و اردو نیز ترجمه و توسط انتشارات الماس به چاپ رسیده‌است. این کتاب به زبان سندی نیز ترجمه شده و آماده چاپ است.

بخش‌های کتاب ویرایش

اول این کتاب هشت سوره از قرآن آورده شده و با مقدمه‌ای قریب به ۱۰۰ صفحه که شامل مطالب علمی، اخلاقی، تاریخی، و روایی پیرامون مسائلی چون: سخنانی پیرامون علی این موسی الرضا با پیگیری اعداد و ارقام، از صفر تا یکدلی، دو زیارت و دو حرم، گفتار علی این موسی الرضا درباره کارشکنی‌های دشمنان اهل بیت. هشت روایت از چهارده معصوم درباره ثواب زیارت علی این موسی الرضا ، رأفت و مهربانی علی این موسی الرضا ، مهربانی و رأفت علی ابن موسی الرضا یازدهم شیعه و... می‌باشد. این مجموعه شامل ۳۰ بخش می‌باشد:

 • بخش اوّل: هشت نمازِ زیارت
 • بخش دوّم: هشت نمازِ حاجت
 • بخش سوّم: هشت نماز از علی این موسی الرضا
 • بخش چهارم: هشت روایت از علی این موسی الرضا درباره نماز در روزهای معیّن
 • بخش پنجم: هشت دعا در قنوت نمازها
 • بخش ششم: هشت دعا و ذکر از ادعیه و اذکار بعد از نمازهای واجب
 • بخش هفتم: هشت دعا از ادعیه بعد از نمازهای مستحبّ
 • بخش هشتم: هشت دعا در سجده
 • بخش نهم: هشت دعا از دعاهای هر روز
 • بخش دهم: هشت عمل عبادی در رابطه با ایّام هفته
 • بخش یازدهم: هشت ماه و اعمال عبادی آن‌ها
 • بخش دوازدهم: هشت دعا برای حفظ شدن از گرفتاری‌ها
 • بخش سیزدهم: هشت دعا برای نجات از گرفتاری‌ها
 • بخش چهاردهم: هشت دعا برای نجات از شرّ ظالم
 • بخش پانزدهم: هشت حرز از علی این موسی الرضا
 • بخش شانزدهم: هشت دستور برای برطرف‌شدن هشت بیماری
 • بخش هفدهم: هشت دستور برای وسعت رزق و رفع فقر
 • بخش هیجدهم: هشت دعای مهمّ که‌علی این موسی الرضا خوانده اند
 • بخش نوزدهم: هشت دعای بسیار مهمّ که‌امام رضا نقل کرده اند
 • بخش بیستم: هشت دعای متفرّقه
 • بخش بیست و یکم: آثار و خواصّ هشت سوره از سوره‌های قرآن
 • بخش بیست و دوّم: هشت دستور درباره بعضی از آیات و سوره‌ها
 • بخش بیست و سوّم:هشت ثواب برای بعضی از اذکار
 • بخش بیست و چهارم: هشت ذکر مهمّ دیگر از علی این موسی الرضا
 • بخش بیست و پنجم: هشت روایت ازعلی این موسی الرضا درباره نقش نگین انگشتر و دعای آن
 • بخش بیست و ششم: هشت زیارت از زیارت‌های علی این موسی الرضا
 • بخش بیست و هفتم: هشت دعا از دعاهای بعد از زیارت
 • بخش بیست و هشتم: هشت زیارت از زیارت‌های جامعه
 • بخش بیست و نهم: هشت زیارت از زیارت‌های وداع
 • بخش سی‌ام: هشت زیارت از زیارت‌های اهل بیت..

منابع ویرایش

 • «پایگاه علمی المنجی - صحیفه رضویه». پایگاه المنجی. دریافت‌شده در ۱۰ مهٔ ۲۰۱۲.