مرکز شهر کرج

منطقه‌ای در شهر کرج، ایران

مرکز شهر کرج محدوده مرکزی شهر کرج است. محدوده مرکز شهر عموماً به مناطقی اطلاق می‌گردد که نام کوی یا محله خاصی را با خود ندارند و با نام خیابان شناخته می‌شوند. البته در اسناد اداره ثبت از منطقه مرکز شهر، تحت عنوان دشت ویان یاد شده‌است.

محدودهٔ جغرافیاییویرایش

محدودهٔ جغرافیایی مرکز شهر کرج از شرق میدان کرج غرب چهارراه طالقانی شمال خیابان برغان (و حومه) و جنوب خیابان مظاهری (و حومه) با محوریت خیابان قزوین (دکتر بهشتی) می‌باشد که عمده فعالیتهای تجاری اصناف در این مناطق مستقر بوده و می‌باشد.

خیابان‌های مهمویرایش

 • خیابان قزوین (دکتر بهشتی)
 • خیابان مظاهری (مهدیه)
 • خیابان برغان (شهید مفتح)
 • خیابان بهار (شهید شرع پسند)
 • خیابان ذوب آهن (امامزاده حسن)
 • خیابان شهربانی
 • خیابان فاطمیه
 • خیابان فروغی
 • خیابان آبان
 • خیابان پدیدار
 • خیابان امیری
 • خیابان دکترهمایون
 • خیابان چالوس
 • خیابان تهران
 • خیابان دانشکده
 • خیابان ادهم
 • خیابان کمالی
 • بلوار شهید چمران (بلوار شیمیایی)
 • بلوار امام رضا
 • میدان آزادگان

اماکن تاریخی، زیارتی و تفریحیویرایش