آن‌ان‌نیوم

(تغییرمسیر از آن ان نیوم)

آن‌ان‌نیوم (ˌju:nəˈnɛniəm یا /ˌʌnəˈnɛniəm/)، یا اکا-فرانسیوم، یک نام موقت برای عنصر کشف نشده جدول تناوبی با نماد Uue و عدد اتمی ۱۱۹ است.

اوگانسونآن‌ان‌نیومآن‌بینیلیوم
Fr

Uue

Uhe
ظاهر
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد آن‌ان‌نیوم، Uue،‏ 119
تلفظ به انگلیسی ‎/[invalid input: 'ununennium2009.ogg']ˌjuːnəˈnɛniəm/‎
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات قلیاییs
گروه، دوره، بلوک ۱، ۸، s
جرم اتمی استاندارد نامعلوم
آرایش الکترونی [Og] 8s1 (predicted)
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1 (predicted)
ویژگی‌های فیزیکی
ویژگی‌های اتمی
تاریخچه

باتوجه به این‌که این عنصر جزو فلزات قلیایی است پس باید با آب و هوا واکنش دهد و حتماً بسیار رادیواکتیو و ناپایدار است.

منابعویرایش