جدول تناوبی با جزئیات

در زیر کامل‌ترین شکل جدول تناوبی را در حالت ۱۸ ستون مشاهده می‌کنید. البته این جدول در ۳۲ ستون نیز نمایش داده می‌شود.

گروه → ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ center" ۱ هیدروژن
۱
H

۱٫۰۰۷۹
نام عنصر
عدد اتمی
نماد شیمیایی

جرم نسبی اتم 

هلیم
۲
He

۴٫۰۰۲۶
۲ لیتیم
۳
Li

۶٫۹۴۱(۲)
بریلیم
۴
Be

۹٫۰۱۲۲
بور
۵
B

۱۰٫۸۱۱(۷)
کربن
۶
C

۱۲٫۰۱۱
نیتروژن
۷
N

۱۴٫۰۰۶۷
اکسیژن
۸
O

۱۵٫۹۹۹۴
فلوئور
۹
F

۱۸٫۹۹۸
نئون
۱۰
Ne

۲۰٫۱۸۰
۳ سدیم
۱۱
Na

۲۲٫۹۹۰
منیزیم
۱۲
Mg

۲۴٫۳۰۵
آلومینیم
۱۳
Al

۲۶٫۹۸۲
سیلیسیم
۱۴
Si

۲۸٫۰۸۶
فسفر
۱۵
P

۳۰٫۹۷۴
گوگرد
۱۶
S

۳۲٫۰۶۶(۶)
کلر
۱۷
Cl

۳۵٫۴۵۳
آرگون
۱۸
Ar

۳۹٫۹۴۸(۱)
۴ پتاسیم
۱۹
K

۳۹٫۰۹۸
کلسیم
۲۰
Ca

۴۰٫۰۷۸(۴)
اسکاندیم
۲۱
Sc

۴۴٫۹۵۶
تیتانیم
۲۲
Ti

۴۷٫۸۶۷(۱)
وانادیم
۲۳
V

۵۰٫۹۴۲(۱)
کروم
۲۴
Cr

۵۱٫۹۹۶
منگنز
۲۵
Mn

۵۴٫۹۳۸
آهن
۲۶
Fe

۵۵٫۸۴۵(۲)
کبالت
۲۷
Co

۵۸٫۹۳۳
نیکل
۲۸
Ni

۵۸٫۶۹۳
مس
۲۹
Cu

۶۳٫۵۴۶(۳)
روی
۳۰
Zn

۶۵٫۳۹(۲)
گالیم
۳۱
Ga

۶۹٫۷۲۳(۱)
ژرمانیم
۳۲
Ge

۷۲٫۶۱(۲)
آرسنیک
۳۳
As

۷۴٫۹۲۲
سلنیم
۳۴
Se

۷۸٫۹۶(۳)
برم
۳۵
Br

۷۹٫۹۰۴(۱)
کریپتون
۳۶
Kr

۸۳٫۸۰(۱)
۵ روبیدیم
۳۷
Rb

۸۵٫۴۶۸
استرانسیم
۳۸
Sr

۸۷٫۶۲(۱)
ایتریم
۳۹
Y

۸۸٫۹۰۶
زیرکونیم
۴۰
Zr

۹۱٫۲۲۴(۲)
نیوبیم
۴۱
Nb

۹۲٫۹۰۶
مولیبدن
۴۲
Mo

۹۵٫۹۴(۱)
تکنسیم
۴۳
Tc

[۹۷٫۹۰۷]
روتنیم
۴۴
Ru

۱۰۱٫۰۷(۲)
رودیم
۴۵
Rh

۱۰۲٫۹۰۶
پالادیم
۴۶
Pd

۱۰۶٫۴۲(۱)
نقره
۴۷
Ag

۱۰۷٫۸۶۸
کادمیم
۴۸
Cd

۱۱۲٫۴۱۱(۸)
ایندیم
۴۹
In

۱۱۴٫۸۱۸(۳)
قلع
۵۰
Sn

۱۱۸٫۷۱۰(۷)
آنتیموان
۵۱
Sb

۱۲۱٫۷۶۰(۱)
تلوریم
۵۲
Te

۱۲۷٫۶۰(۳)
ید
۵۳
I

۱۲۶٫۹۰۴
زنون
۵۴
Xe

۱۳۱٫۲۹(۲)
۶ سزیم
۵۵
Cs

۱۳۲٫۹۰۵
باریم
۵۶
Ba

۱۳۷٫۳۲۷(۷)
لوتتیم
۷۱
Lu

۱۷۴٫۹۶۷(۱)
هافنیم
۷۲
Hf

۱۷۸٫۴۹(۲)
تانتال
۷۳
Ta

۱۸۰٫۹۴۸
تنگستن
۷۴
W

۱۸۳٫۸۴(۱)
رنیم
۷۵
Re

۱۸۶٫۲۰۷(۱)
اسمیم
۷۶
Os

۱۹۰٫۲۳(۳)
ایریدیم
۷۷
Ir

۱۹۲٫۲۱۷(۳)
پلاتین
۷۸
Pt

۱۹۵٫۰۸۴(۹)
طلا
۷۹
Au

۱۹۶٫۹۶۷
جیوه
۸۰
Hg

۲۰۰٫۵۹(۲)
تالیم
۸۱
Tl

۲۰۴٫۳۸۳
سرب
۸۲
Pb

۲۰۷٫۲(۱)
بیسموت
۸۳
Bi

۲۰۸٫۹۸۰
پولونیم
۸۴
Po

[۲۰۸٫۹۸۲]
استاتین
۸۵
At

[۲۰۹٫۹۸۷]
رادون
۸۶
Rn

[۲۲۲٫۰۱۸]
۷ فرانسیم
۸۷
Fr

[۲۲۳٫۰۲۰]
رادیم
۸۸
Ra

[۲۲۶٫۰۲۵۴]
لارنسیم
۱۰۳
Lr

[۲۶۲٫۱۱۰]
رادرفوردیم
۱۰۴
Rf

[۲۶۳٫۱۱۳]
دوبنیم
۱۰۵
Db

[۲۶۲٫۱۱۴]
سیبورگیم
۱۰۶
Sg

[۲۶۶٫۱۲۲]
بوریم
۱۰۷
Bh

[۲۶۴٫۱۲۴۷]
هاسیم
۱۰۸
Hs

[۲۶۹٫۱۳۴]
مایتنریم
۱۰۹
Mt

[۲۶۸٫۱۳۹]
دارمشتادیم
۱۱۰
Ds

[۲۷۲٫۱۴۶]
رونتگنیم
۱۱۱
Rg

[۲۷۲٫۱۵۴]
کوپرنیسیم
۱۱۲
Cn

[۲۸۵]
نیهونیوم
۱۱۳
Nh

[۲۸۴]
فلروویوم
۱۱۴
Fl

[۲۸۹]
مسکوویم
۱۱۵
Mc

[۲۸۸]
لیورموریوم
۱۱۶
Lv

[۲۹۳]
تنسین
۱۱۷
Ts

[۲۹۴]
اوگانسون
۱۱۸
Og

[۲۹۴]

 لانتانیدها   لانتان
۵۷
La

۱۳۸٫۹۰۵
سریم
۵۸
Ce

۱۴۰٫۱۱۶(۱)
پرازئودیمیم
۵۹
Pr

۱۴۰٫۹۰۸
نئودیمیم
۶۰
Nd

۱۴۴٫۲۴۲(۳)
پرومتیم
۶۱
Pm

[۱۴۴٫۹۱۳]
ساماریم
۶۲
Sm

۱۵۰٫۳۶(۲)
یوروپیم
۶۳
Eu

۱۵۱٫۹۶۴(۱)
گادولینیم
۶۴
Gd

۱۵۷٫۲۵(۳)
تربیم
۶۵
Tb

۱۵۸٫۹۲۵
دیسپروزیم
۶۶
Dy

۱۶۲٫۵۰۰(۱)
هولمیم
۶۷
Ho

۱۶۴٫۹۳۰
اربیم
۶۸
Er

۱۶۷٫۲۵۹(۳)
تولیم
۶۹
Tm

۱۶۸٫۹۳۴
ایتربیم
۷۰
Yb

۱۷۳٫۰۴(۳)
 آکتینیدها   اکتینیم
۸۹
Ac

[۲۲۷٫۰۲۷]
توریم
۹۰
Th

۲۳۲٫۰۳۸
پروتاکتینیم
۹۱
Pa

۲۳۱٫۰۳۶
اورانیوم
۹۲
U

۲۳۸٫۰۲۹
نپتونیم
۹۳
Np

[۲۳۷٫۰۴۸]
پلوتونیم
۹۴
Pu

[۲۴۴٫۰۶۴]
امریسیم
۹۵
Am

[۲۴۳٫۰۶۱]
کوریم
۹۶
Cm

[۲۴۷٫۰۷۰]
برکلیم
۹۷
Bk

[۲۴۷٫۰۷۰]
کالیفرنیم
۹۸
Cf

[۲۵۱٫۰۸۰]
اینشتینیم
۹۹
Es

[۲۵۲٫۰۸۳]
فرمیم
۱۰۰
Fm

[۲۵۷٫۰۹۵]
مندلیفیم
۱۰۱
Md

[۲۵۸٫۰۹۸]
نوبلیم
۱۰۲
No

[۲۵۹٫۱۰۱]

شرحویرایش

ماندگاری در دمای استاندارد و فشار (۰°C و فشار یک اتمسفر زمین)
جامد مایع گاز
طبیعت پیدایش
اولیه ردیابی رادیو ایزوتوپ ترکیبی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Periodic table (large version)». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای ، بازبینی‌شده در ۱۱ مارچ ۲۰۱۱.