الگو:جعبه اطلاعات برم

سلنیمبرمکریپتون
Cl

Br

I
ظاهر
گاز/liquid: red-brown
جامد: metallic luster
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد برم، Br،‏ 35
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈbrmn/‎ BROH-meen
or ‎/ˈbrmn/‎ BROH-min
نام گروهی برای عناصر مشابه halogen
گروه، دوره، بلوک ۱۷، ۴، p
جرم اتمی استاندارد 79.904 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Ar] 4s2 3d10 4p5
الکترون به لایه 2, 8, 18, 7
ویژگی‌های فیزیکی
حالت liquid
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) (Br2, liquid) 3.1028 g·cm−۳
نقطه ذوب 265.8 K،‎ -7.2 °C،‎ 19 °F
نقطه جوش 332.0 K،‎ 58.8 °C،‎ 137.8 °F
نقطه بحرانی 588 K، 10.34 MPa
گرمای هم‌جوشی (Br2) 10.571 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر (Br2) 29.96 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی (Br2)
75.69 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 185 201 220 244 276 332
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 7, 5, 4, 3, 1, -1
(strongly اسیدic oxide)
الکترونگاتیوی 2.96 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 1139.9 کیلوژول بر مول
دومین: 2103 کیلوژول بر مول
سومین: 3470 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 120 pm
شعاع کووالانسی 120±3 pm
شعاع واندروالانسی 185 pm
متفرقه
مغناطیس دیامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (20 °C) 7.8×1010Ω·m
رسانایی گرمایی (300 K) 0.122 W·m−1·K−1
سرعت صوت (20 °C) 206 m/s
عدد کاس 7726-95-6
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های برم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
79Br 50.69% 79Br ایزوتوپ پایدار است که 44 نوترون دارد
81Br 49.31% 81Br ایزوتوپ پایدار است که 46 نوترون دارد

منابعویرایش

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.