الگو:عشایر آذربایجان غربی

منابع

ویرایش
  • فرهنگ جغرافیایی شهرستان‌های کشور (شهرستان ارومیه)، ۱۳۷۹، ص۲۳۰.