الگو:جعبه اطلاعات پرومتیم

نئودیمیمپرومتیمساماریم
-

Pm

Np
ظاهر
metallic
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد پرومتیم، Pm،‏ 61
تلفظ به انگلیسی ‎/prˈmθiəm/‎ pro-MEE-thee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]]، ۶، f
جرم اتمی استاندارد [145] گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f5 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 23, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 7.26 g·cm−۳
نقطه ذوب 1315 K،‎ 1042 °C،‎ 1908 °F
نقطه جوش 3273 K،‎ 3000 °C،‎ 5432 °F
گرمای هم‌جوشی 7.13 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 289 کیلوژول بر مول
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3 (mildly basic oxide)
الکترونگاتیوی ? 1.13 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 540 کیلوژول بر مول
دومین: 1050 کیلوژول بر مول
سومین: 2150 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 183 pm
شعاع کووالانسی 199 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) est. 0.75 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 17.9 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (α, poly)
est. 11 µm/(m·K)
مدول یانگ (α form) est. 46 GPa
مدول برشی (α form) est. 18 GPa
مدول حجمی (α form) est. 33 GPa
نسبت پواسون (α form) est. 0.28
عدد کاس 7440-12-2
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های پرومتیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
145Pm syn 17.7 y ε 0.163 145Nd
146Pm syn 5.53 y ε 1.472 146Nd
β 1.542 146Sm
147Pm ایزوتوپ پرتوزای ناچیز 2.6234 y β 0.224 147Sm

منابعویرایش

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.