اوتیسم

اختلال رشد عصبی شامل مشکلات ارتباطی اجتماعی و رفتار تکراری
(تغییرمسیر از اتیسم)
صفحهٔ تغییرمسیر

تغییرمسیر به:

  • از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.