الگو:جعبه اطلاعات کبالت

آهنکبالتنیکل
-

Co

Rh
ظاهر
hard lustrous gray metal
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد کبالت، Co،‏ 27
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈkbɒlt/‎ KOH-bolt[۱]
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۹، ۴، d
جرم اتمی استاندارد 58.933195 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Ar] 4s2 3d7
الکترون به لایه 2, 8, 15, 2
ویژگی‌های فیزیکی
رنگ metallic gray
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 8.90 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 7.75 g·cm−۳
نقطه ذوب 1768 K،‎ 1495 °C،‎ 2723 °F
نقطه جوش 3200 K،‎ 2927 °C،‎ 5301 °F
گرمای هم‌جوشی 16.06 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 377 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 24.81 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1790 1960 2165 2423 2755 3198
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 5, 4 , 3, 2, 1, -1[۲]
(آمفوتر oxide)
الکترونگاتیوی 1.88 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش
(more)
نخستین: 760.4 کیلوژول بر مول
دومین: 1648 کیلوژول بر مول
سومین: 3232 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 125 pm
شعاع کووالانسی 126±3 (low spin), 150±7 (high spin) pm
متفرقه
مغناطیس ferromagnetic
مقاومت ویژه الکتریکی (20 °C) 62.4 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 100 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) 13.0 µm·m−1·K−1
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 4720 m/s
مدول یانگ 209 GPa
مدول برشی 75 GPa
مدول حجمی 180 GPa
نسبت پواسون 0.31
سختی موس 5.0
سختی ویکر 1043 MPa
سختی برینل 700 MPa
عدد کاس 7440-48-4
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های کبالت
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
56Co syn 77.27 d ε 4.566 56Fe
57Co syn 271.79 d ε 0.836 57Fe
58Co syn 70.86 d ε 2.307 58Fe
59Co 100% 59Co ایزوتوپ پایدار است که 32 نوترون دارد
60Co syn 5.2714 years β, γ, γ 2.824 60Ni

منابعویرایش

  1. Oxford English Dictionary, 2nd Edition 1989.
  2. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. pp. 1117–1119. ISBN 0080379419.