باز کردن منو اصلی
قلعآنتیموانتلوریم
As

Sb

Bi
ظاهر
توسی نقره‌ای
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد آنتیموان، Sb،‏ 51
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈæntmnɪ/‎
AN-ti-mo-neeIn the UK, the variable vowel /ɵ/ is usually pronounced as a schwa [ə]; in the US, it is generally a full [oʊ].</ref>
نام گروهی برای عناصر مشابه شبه فلزات
گروه، دوره، بلوک ۱۵، ۵، p
جرم اتمی استاندارد 121.760 گرم بر مول
آرایش الکترونی &#91;Kr&#93; 4d10 5s2 5p3
الکترون به لایه 2, 8, 18, 18, 5
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 6.697 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 6.53 g·cm−۳
نقطه ذوب 903.78 K،‎ 630.63 °C،‎ 1167.13 °F
نقطه جوش 1860 K،‎ 1587 °C،‎ 2889 °F
گرمای هم‌جوشی 19.79 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 193.43 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 25.23 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 807 876 1011 1219 1491 1858
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 5, 3, -3
الکترونگاتیوی 2.05 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش
(more)
نخستین: 834 کیلوژول بر مول
دومین: 1594.9 کیلوژول بر مول
سومین: 2440 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 140 pm
شعاع کووالانسی 139±5 pm
شعاع واندروالانسی 206 pm
متفرقه
ساختار کریستالی trigonal
مغناطیس دیامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (20 °C) 417 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 24.4 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) 11 µm·m−1·K−1
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 3420 m/s
مدول یانگ 55 GPa
مدول برشی 20 GPa
مدول حجمی 42 GPa
سختی موس 3.0
سختی برینل 294 MPa
عدد کاس 7440-36-0
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های آنتیموان
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
121Sb 57.36% 121Sb ایزوتوپ پایدار است که 70 نوترون دارد
123Sb 42.64% 123Sb ایزوتوپ پایدار است که 72 نوترون دارد
125Sb syn 2.7582 y β 0.767 125Te

منابعویرایش

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.