فهرست شاعران فارسی‌زبان

(تغییرمسیر از شاعران ایرانی)


فهرست شاعران پارسی‌گویِ دربردارندهٔ شاعران سرشناسی از اقوام مختلف با زبان‌های گوناگونی است که از حدود ۱۲۰۰ سال پیش تاکنون به زبان فارسی شعر سروده و می‌سُرایند.

شاعران کهن

پیش از سده سوم هجری قمری، سندی از شعر سرایی به زبان پارسی دری در دست نیست. با این همه محمد عوفی در نسک لباب‌الباب نخستین شاعر به زبان فارسی دری را بهرام گور می‌داند.

شاعران سده سوم (۲۰۰–۳۰۰ ه–ق)

شاعران سده چهارم هجری (۳۰۰–۴۰۰)

شاعران سده پنجم هجری (۴۰۰–۵۰۰)

شاعران سده ششم هجری (۵۰۰–۶۰۰)

شاعران سده هفتم

شاعران سده هشتم

علاوه بر این، از دیگر سخن‌سرایان قرن هشتم عبارتند از: رُکن‌دَعوایدار، شهاب مُهَمَّره، ناصر بَجه‌ای، عمادِ لُر، پادشاه‌خاتون، ناصر سیواسی، پوربهای جامی، ربیعی، حسن متکلّم، عصامی، سیّد عضد، عصّار تبریزی، جلال طبیب، مظفِّ خوافی، میرکرمانی، معین جوینی، برهان بلخی، جنید شیرازی، شاه‌شجاع، شیخ کجج تبریزی، جلال عُکاشه، شمس‌الدین کاشانی، ابن‌معین، روح عطّار، ابن نصوح، قطب عتیقی، عطار همدانی، سعدبها، بهاءالدین ساوجی، ابن‌عماد و...

شاعران سدهٔ نهم

شاعران سده دهم هجری

شاعران یازدهم هجری

شاعران دوازدهم هجری

شاعران سده سیزدهم هجری

شاعران معاصر (سدهٔ بیستم میلادی به این‌سو)

شاعران معاصر ایران

شعر کلاسیک

غزل نو

ترانه

شعر کودک و نوجوان

شاعران معاصر افغانستان

ب

پ

ت

ح

خ

س

ش

ص

ع

ف

ق

ک

م

ن

و

ه

ی

تاجیکستان

جستارهای وابسته