ویکی‌پدیا:جایزه مقاله سال/۲۰۲۱/مقدماتی

داوران، لطفاً با صرف وقت کافی جداول را حداکثر تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ برابر با ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ پر کنید.

مقالهٔ برگزیدهٔ سالویرایش

لیگ آبیویرایش

مرتضا
رتبه مقاله امتیاز
۱ رساله شرفیه ۵
۲ رگرسیون خطی ۴
۳ اکسیژن ۳
۴ شاهدخت آلیس باتنبرگ ۲
۵ گشتا فرانکاروم ۱
محک
رتبه مقاله امتیاز
۱ جنگ صلیبی ششم ۵
۲ یاقوت حموی ۴
۳ اکسیژن ۳
۴ رگرسیون خطی ۲
۵ مک‌دانل ایکس‌اف-۸۵ گابلین ۱
Mr.Robot-ER28-0652
رتبه مقاله امتیاز
۱ اکسیژن ۵
۲ مرگ آدولف هیتلر ۴
۳ موسیقی نیئا ۳
۴ گشتا فرانکاروم ۲
۵ شاهدخت آلیس باتنبرگ ۱
Nightdevil
رتبه مقاله امتیاز
۱ جنگ صلیبی ششم ۵
۲ اکسیژن ۴
۳ یاقوت حموی ۳
۴ رساله شرفیه ۲
۵ مرگ آدولف هیتلر ۱

@مرتضا،‏ محک،‏ Mr.Robot-ER28-0652 و Nightdevil: لطفاً از بین ۱۰ مقالهٔ برگزیده‌ای که در بالا با رنگ آبی متمایز شده‌اند ۵ مقالهٔ برتر را انتخاب کنید و آن‌ها را بر حسب اولویت مرتب کنید. بر اساس رأی شما چهار نفر، دو مقاله به روش شمارش بوردا انتخاب می‌شوند و به مرحلهٔ نهایی (رأی‌گیری عمومی) راه می‌یابند. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۰۹ (UTC)

جدول نهایی
رتبه مقاله امتیاز
۱ اکسیژن ۱۵
۲ جنگ صلیبی ششم ۱۰
۳ رساله شرفیه ۷
۳ یاقوت حموی ۷
۴ رگرسیون خطی ۶
۵ مرگ آدولف هیتلر ۵
۶ شاهدخت آلیس باتنبرگ ۳
۶ گشتا فرانکاروم ۳
۶ موسیقی نیئا ۳
۷ مک‌دانل ایکس‌اف-۸۵ گابلین ۱

پس از شمارش آرا دو مقالهٔ اکسیژن و جنگ صلیبی ششم از لیگ آبی در رشتهٔ مقالهٔ برگزیدهٔ سال به فینال راه یافتند. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۴ (UTC)

لیگ قرمزویرایش

مرتضا
رتبه مقاله امتیاز
۱ اخلاق کانتی ۵
۲ رأی بدیل ۴
۳ حوزه انتخابیه سبزوار ۳
۴ فینال مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا ۱۹۷۰ ۲
۵ منوچهر زیاری ۱
ImanFakhri
رتبه مقاله امتیاز
۱ اخلاق کانتی ۵
۲ رأی بدیل ۴
۳ منوچهر زیاری ۳
۴ کوثر ۲
۵ حوزه انتخابیه سبزوار ۱
Persia
رتبه مقاله امتیاز
۱ اخلاق کانتی ۵
۲ منوچهر زیاری ۴
۳ رأی بدیل ۳
۴ حوزه انتخابیه سبزوار ۲
۵ کوثر ۱
Telluride
رتبه مقاله امتیاز
۱ اخلاق کانتی ۵
۲ رأی بدیل ۴
۳ فینال مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا ۱۹۷۰ ۳
۴ آن (فیلم ۲۰۱۷) ۲
۵ منوچهر زیاری ۱

@مرتضا،‏ ImanFakhri،‏ Persia و Telluride: لطفاً از بین ۱۰ مقالهٔ برگزیده‌ای که در بالا با رنگ قرمز متمایز شده‌اند ۵ مقالهٔ برتر را انتخاب کنید و آن‌ها را بر حسب اولویت مرتب کنید. بر اساس رأی شما چهار نفر، دو مقاله به روش شمارش بوردا انتخاب می‌شوند و به مرحلهٔ نهایی (رأی‌گیری عمومی) راه می‌یابند. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۰۹ (UTC)

جدول نهایی
رتبه مقاله امتیاز
۱ اخلاق کانتی ۲۰
۲ رأی بدیل ۱۵
۳ منوچهر زیاری ۹
۴ حوزه انتخابیه سبزوار ۶
۵ فینال مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا ۱۹۷۰ ۵
۶ کوثر ۳
۷ آن (فیلم ۲۰۱۷) ۲
۸ مابقی ۰

پس از شمارش آرا دو مقالهٔ اخلاق کانتی و رأی بدیل از لیگ قرمز در رشتهٔ مقالهٔ برگزیدهٔ سال به فینال راه یافتند. ‏‏4nn1l2 (بحث) ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۸ (UTC)

فهرست برگزیدهٔ سالویرایش

لیگ آبیویرایش

مرتضا
رتبه فهرست امتیاز
۱ مربی ماه لیگ برتر فوتبال انگلستان ۷
۲ فیلم‌شناسی مورگان فریمن ۶
۳ فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۵
۴ دستکش طلایی لیگ برتر فوتبال انگلستان ۴
۵ بازیکن سال پی‌اف‌ای ۳
۶ فهرست مربیان برنده جام اینترتوتو ۲
۷ بازیکن فصل لیگ برتر انگلستان ۱
Persia
رتبه فهرست امتیاز
۱ فهرست پیروزی‌های آیرتون سنا در مسابقات جایزه بزرگ فرمول یک ۷
۲ فهرست ترانه‌های ضبط‌شده توسط کیتی پری ۶
۳ فیلم‌شناسی مورگان فریمن ۵
۴ دوازده امام ۴
۵ فیلم‌شناسی کیانو ریوز ۳
۶ فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال آلمان ۲
۷ فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۱
Mr.Robot-ER28-0652
رتبه فهرست امتیاز
۱ فهرست ترانه‌های ضبط‌شده توسط کیتی پری ۷
۲ فیلم‌شناسی کیانو ریوز ۶
۳ کارنامه هنری ایمی آدامز ۵
۴ فیلم‌شناسی مورگان فریمن ۴
۵ فیلم‌شناسی ابراهیم حاتمی‌کیا ۳
۶ فهرست سرمربیان برنده سوپرجام اروپا ۲
۷ فهرست فینال‌های جام یوفا و لیگ اروپا ۱

@مرتضا،‏ Persia و Mr.Robot-ER28-0652: لطفاً از بین ۲۷ فهرست برگزیده‌ای که در بالا با رنگ آبی متمایز شده‌اند ۷ فهرست برتر را انتخاب کنید و آن‌ها را بر حسب اولویت مرتب کنید. بر اساس رأی شما سه نفر، یک فهرست به روش شمارش بوردا انتخاب می‌شود و به مرحلهٔ نهایی (رأی‌گیری عمومی) راه می‌یابد. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۰۹ (UTC)

جدول نهایی
رتبه فهرست امتیاز
۱ فیلم‌شناسی مورگان فریمن ۱۵
۲ فهرست ترانه‌های ضبط‌شده توسط کیتی پری ۱۳
۳ فیلم‌شناسی کیانو ریوز ۹
۴ مربی ماه لیگ برتر فوتبال انگلستان ۷
۴ فهرست پیروزی‌های آیرتون سنا در مسابقات جایزه بزرگ فرمول یک ۷
۵ فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۶
۶ کارنامه هنری ایمی آدامز ۵
۷ دستکش طلایی لیگ برتر فوتبال انگلستان ۴
۷ دوازده امام ۴
۸ بازیکن سال پی‌اف‌ای ۳
۸ فیلم‌شناسی ابراهیم حاتمی‌کیا ۳
۹ فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال آلمان ۲
۹ فهرست مربیان برنده جام اینترتوتو ۲
۹ فهرست سرمربیان برنده سوپرجام اروپا ۲
۱۰ فهرست فینال‌های جام یوفا و لیگ اروپا ۱
۱۰ بازیکن فصل لیگ برتر انگلستان ۱
۱۱ مابقی ۰

پس از شمارش آرا مقالهٔ فیلم‌شناسی مورگان فریمن از لیگ آبی در رشتهٔ فهرست برگزیدهٔ سال به فینال راه یافت. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)

لیگ قرمزویرایش

مرتضا
رتبه فهرست امتیاز
۱ جایزه شعر احمد شاملو ۷
۲ توپ طلا ۶
۳ فهرست مربیان برنده جام در جام اروپا ۵
۴ بازیکن ماه لیگ برتر فوتبال انگلستان ۴
۵ فهرست پرچم‌داران کاروان ایران در بازی‌های المپیک ۳
۶ فهرست دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ۲
۷ فهرست برندگان جایزه نوبل وابسته به دانشگاه شهری نیویورک ۱
محک
رتبه فهرست امتیاز
۱ فهرست آثار ملی شهرستان سبزوار ۷
۲ فهرست میراث جهانی یونسکو در ژاپن ۶
۳ فهرست پرچم‌داران کاروان ایران در بازی‌های المپیک ۵
۴ فهرست دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ۴
۵ کتاب‌شناسی ابوالحسن نجفی ۳
۶ فهرست فیلم‌های ارسالی ایران برای جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی ۲
۷ توپ طلا ۱
ImanFakhri
رتبه فهرست امتیاز
۱ فهرست رؤسای مجلس شورای ملی ۷
۲ فهرست میراث جهانی یونسکو در ژاپن ۶
۳ کتاب‌شناسی ابوالحسن نجفی ۵
۴ فهرست دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ۴
۵ فهرست برندگان جایزه نوبل وابسته به دانشگاه شهری نیویورک ۳
۶ چهارده معصوم ۲
۷ فهرست فینال‌های لیگ قهرمانان اروپا ۱

@مرتضا،‏ محک و ImanFakhri: لطفاً از بین ۲۶ فهرست برگزیده‌ای که در بالا با رنگ قرمز متمایز شده‌اند ۷ فهرست برتر را انتخاب کنید و آن‌ها را بر حسب اولویت مرتب کنید. بر اساس رأی شما سه نفر، یک فهرست به روش شمارش بوردا انتخاب می‌شود و به مرحلهٔ نهایی (رأی‌گیری عمومی) راه می‌یابد. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۰۹ (UTC)

جدول نهایی
رتبه مقاله امتیاز
۱ فهرست میراث جهانی یونسکو در ژاپن ۱۲
۲ فهرست دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ۱۰
۳ فهرست پرچم‌داران کاروان ایران در بازی‌های المپیک ۸
۳ کتاب‌شناسی ابوالحسن نجفی ۸
۴ جایزه شعر احمد شاملو ۷
۴ فهرست آثار ملی شهرستان سبزوار ۷
۴ فهرست رؤسای مجلس شورای ملی ۷
۴ توپ طلا ۷
۵ فهرست مربیان برنده جام در جام اروپا ۵
۶ بازیکن ماه لیگ برتر فوتبال انگلستان ۴
۶ فهرست برندگان جایزه نوبل وابسته به دانشگاه شهری نیویورک ۴
۷ فهرست فیلم‌های ارسالی ایران برای جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی ۲
۷ چهارده معصوم ۲
۸ فهرست فینال‌های لیگ قهرمانان اروپا ۱
۹ مابقی ۰

پس از شمارش آرا مقالهٔ فهرست میراث جهانی یونسکو در ژاپن از لیگ قرمز در رشتهٔ فهرست برگزیدهٔ سال به فینال راه یافت. ‏‏‏4nn1l2 (بحث) ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۴ (UTC)

لیگ زردویرایش

مرتضا
رتبه فهرست امتیاز
۱ فهرست تلسکوپ‌های فضایی ۷
۲ فهرست کشورهای بدون نیروهای مسلح ۶
۳ فهرست آقای گل‌های لیگ فوتبال ایران ۵
۴ فهرست رئیسان دانشگاه علامه طباطبائی ۴
۵ - -
۶ - -
۷ - -
Nightdevil
رتبه فهرست امتیاز
۱ فهرست شاهان قاجار ۷
۲ فهرست تلسکوپ‌های فضایی ۶
۳ فهرست رهبران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۵
۴ فهرست شهرستان‌های استان خراسان رضوی ۴
۵ فهرست میراث جهانی یونسکو در افغانستان ۳
۶ فهرست میراث جهانی یونسکو در ارمنستان ۲
۷ فهرست میراث جهانی یونسکو در کوبا ۱
Telluride
رتبه فهرست امتیاز
۱ فهرست رهبران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۷
۲ فهرست کشورهای بدون نیروهای مسلح ۶
۳ فهرست شاهان قاجار ۵
۴ فهرست تلسکوپ‌های فضایی ۴
۵ نخستین دوره جوایز اسکار ۳
۶ حوضه‌های آبریز ایران ۲
۷ فهرست فینال‌های جام در جام اروپا ۱

@مرتضا،‏ Nightdevil و Telluride: لطفاً از بین ۲۶ فهرست برگزیده‌ای که در بالا با رنگ زرد متمایز شده‌اند ۷ فهرست برتر را انتخاب کنید و آن‌ها را بر حسب اولویت مرتب کنید. بر اساس رأی شما سه نفر، یک فهرست به روش شمارش بوردا انتخاب می‌شود و به مرحلهٔ نهایی (رأی‌گیری عمومی) راه می‌یابد. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۰۹ (UTC)

جدول نهایی
رتبه فهرست امتیاز
۱ فهرست تلسکوپ‌های فضایی ۱۷
۲ فهرست کشورهای بدون نیروهای مسلح ۱۲
۲ فهرست رهبران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۱۲
۲ فهرست شاهان قاجار ۱۲
۳ فهرست آقای گل‌های لیگ فوتبال ایران ۵
۴ فهرست شهرستان‌های استان خراسان رضوی ۴
۴ فهرست رئیسان دانشگاه علامه طباطبائی ۴
۵ فهرست میراث جهانی یونسکو در افغانستان ۳
۵ نخستین دوره جوایز اسکار ۳
۶ حوضه‌های آبریز ایران ۲
۶ فهرست میراث جهانی یونسکو در ارمنستان ۲
۷ فهرست فینال‌های جام در جام اروپا ۱
۷ فهرست میراث جهانی یونسکو در کوبا ۱

پس از شمارش آرا مقالهٔ فهرست تلسکوپ‌های فضایی از لیگ زرد در رشتهٔ فهرست برگزیدهٔ سال به فینال راه یافت. ‏‏4nn1l2 (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۰ (UTC)

مقالهٔ خوب سالویرایش

لیگ آبیویرایش

محک
رتبه مقاله امتیاز
۱ قیام و محاصره مشروطه‌طلبان تبریز ۹
۲ احمد پژمان ۸
۳ محمدشاه ۷
۴ لطفعلی‌خان زند ۶
۵ پیشینه باشگاه فوتبال استقلال تهران (۱۳۵۷–۱۳۲۴) ۵
۶ رمز سزار ۴
۷ یاد آر ز شمع مرده یاد آر ۳
۸ مختار ثقفی ۲
۹ کربن ۱
Nightdevil
رتبه مقاله امتیاز
۱ محمدشاه ۹
۲ جنگ صلیبی هفتم ۸
۳ جنگ صلیبی نهم ۷
۴ قیام و محاصره مشروطه‌طلبان تبریز ۶
۵ باکوماتسو ۵
۶ آواز (موسیقی ایرانی) ۴
۷ علی بن موسی الرضا ۳
۸ ولایتعهدی علی بن موسی الرضا ۲
۹ ماهور (دستگاه موسیقی) ۱
Mr.Robot-ER28-0652
رتبه مقاله امتیاز
۱ آل پاچینو ۹
۲ ماری کوری ۸
۳ نوا (دستگاه موسیقی) ۷
۴ یوهانس برامس ۶
۵ آلبرت اینشتین ۵
۶ فواصل موسیقی ایرانی ۴
۷ مقدمه‌ای بر ویروس ۳
۸ رمز سزار ۲
۹ تحول مقام به دستگاه ۱

@محک،‏ Nightdevil و Mr.Robot-ER28-0652: لطفاً از بین ۳۹ مقالهٔ خوبی که در بالا با رنگ آبی متمایز شده‌اند ۹ مقالهٔ برتر را انتخاب کنید و آن‌ها را بر حسب اولویت مرتب کنید. بر اساس رأی شما سه نفر، دو مقاله به روش شمارش بوردا انتخاب می‌شوند و به مرحلهٔ نهایی (رأی‌گیری عمومی) راه می‌یابند. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۰۹ (UTC)

جدول نهایی
رتبه مقاله امتیاز
۱ محمدشاه ۱۶
۲ قیام و محاصره مشروطه‌طلبان تبریز ۱۵
۳ آل پاچینو ۹
۴ ماری کوری ۸
۴ احمد پژمان ۸
۵ جنگ صلیبی هفتم ۸
۶ جنگ صلیبی نهم ۷
۶ نوا (دستگاه موسیقی) ۷
۷ لطفعلی‌خان زند ۶
۷ یوهانس برامس ۶
۷ رمز سزار ۶
۸ پیشینه باشگاه فوتبال استقلال تهران (۱۳۵۷–۱۳۲۴) ۵
۸ باکوماتسو ۵
۸ آلبرت اینشتین ۵
۹ آواز (موسیقی ایرانی) ۴
۹ فواصل موسیقی ایرانی ۴
۱۰ مقدمه‌ای بر ویروس ۳
۱۰ علی بن موسی الرضا ۳
۱۰ یاد آر ز شمع مرده یاد آر ۳
۱۱ مختار ثقفی ۲
۱۱ ولایتعهدی علی بن موسی الرضا ۲
۱۲ ماهور (دستگاه موسیقی) ۱
۱۲ کربن ۱
۱۲ تحول مقام به دستگاه ۱
۱۳ مابقی ۰

پس از شمارش آرا دو مقالهٔ محمدشاه و قیام و محاصره مشروطه‌طلبان تبریز از لیگ آبی در رشتهٔ مقالهٔ خوب سال به فینال راه یافتند. ‏‏4nn1l2 (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۹ (UTC)

لیگ قرمزویرایش

ImanFakhri
رتبه مقاله امتیاز
۱ مرغ سحر ۹
۲ صنیع‌الملک ۸
۳ پادشاهی ماد ۷
۴ احمد اقتداری ۶
۵ بیات اصفهان ۵
۶ آناهیتا ۴
۷ نظریه اسید–باز برونستد–لوری ۳
۸ اپیکور ۲
۹ هیولای اسپاگتی پرنده ۱
Persia
رتبه مقاله امتیاز
۱ آناهیتا ۹
۲ مسابقه آرژانتین و انگلستان (جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶) ۸
۳ مسد ۷
۴ احمد اقتداری ۶
۵ هری پاتر و سنگ جادو (فیلم) ۵
۶ شورای اسلامی شهر سبزوار ۴
۷ آقامحمدخان قاجار ۳
۸ اوا گرین ۲
۹ نظریه اسید–باز برونستد–لوری ۱
Telluride
رتبه مقاله امتیاز
۱ اوپانیشادها ۹
۲ آدولف هیتلر ۸
۳ تاریخچه رمان‌نویسی در ایران ۷
۴ مرغ سحر ۶
۵ مک‌لارن ۷۲۰اس ۵
۶ ایران اینترنشنال ۴
۷ پادشاهی ماد ۳
۸ آناهیتا ۲
۹ ماتریکس ۱

@ImanFakhri،‏ Telluride و Persia: لطفاً از بین ۳۸ مقالهٔ خوبی که در بالا با رنگ قرمز متمایز شده‌اند ۹ مقالهٔ برتر را انتخاب کنید و آن‌ها را بر حسب اولویت مرتب کنید. بر اساس رأی شما سه نفر، دو مقاله به روش شمارش بوردا انتخاب می‌شوند و به مرحلهٔ نهایی (رأی‌گیری عمومی) راه می‌یابند. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۰۹ (UTC)

جدول نهایی
رتبه مقاله امتیاز
۱ آناهیتا ۱۵
۱ مرغ سحر ۱۵
۲ احمد اقتداری ۱۲
۳ پادشاهی ماد ۱۰
۴ اوپانیشادها ۹
۵ صنیع‌الملک ۸
۵ مسابقه آرژانتین و انگلستان (جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶) ۸
۵ آدولف هیتلر ۸
۶ تاریخچه رمان‌نویسی در ایران ۷
۶ مسد ۷
۷ بیات اصفهان ۵
۷ هری پاتر و سنگ جادو (فیلم) ۵
۷ مک‌لارن ۷۲۰اس ۵
۸ ایران اینترنشنال ۴
۸ شورای اسلامی شهر سبزوار ۴
۸ نظریه اسید–باز برونستد–لوری ۴
۹ آقامحمدخان قاجار ۳
۱۰ اپیکور ۲
۱۰ اوا گرین ۲
۱۱ هیولای اسپاگتی پرنده ۱
۱۱ ماتریکس ۱
۱۲ مابقی ۰

پس از شمارش آرا دو مقالهٔ آناهیتا و مرغ سحر از لیگ قرمز در رشتهٔ مقالهٔ خوب سال به فینال راه یافتند. ‏‏‏4nn1l2 (بحث) ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)

گمخ سالویرایش

لیگ آبیویرایش

محک
رتبه گمخ امتیاز
۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/احمد پژمان ۹
۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/کربن ۸
۳ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/تحول مقام به دستگاه ۷
۴ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/محمدشاه ۶
۵ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/لطفعلی‌خان زند ۵
۶ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/باکوماتسو ۴
۷ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/هلیوم ۳
۸ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/مختار ثقفی ۲
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/محمد بن طاهر ۱
Nightdevil
رتبه گمخ امتیاز
۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/ولایتعهدی علی بن موسی الرضا ۹
۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/محمدشاه ۸
۳ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/محمد بن طاهر ۷
۴ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/احمد پژمان ۶
۵ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/لطفعلی‌خان زند ۵
۶ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/علی بن موسی الرضا ۴
۷ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/جنگ صلیبی هفتم ۳
۸ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/فواصل موسیقی ایرانی ۲
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/آواز (موسیقی ایرانی) ۱
Mr.Robot-ER28-0652
رتبه گمخ امتیاز
۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/کربن ۹
۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/لطفعلی‌خان زند ۸
۳ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/مختار ثقفی ۷
۴ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/محمد بن طاهر ۶
۵ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/جنگ صلیبی نهم ۵
۶ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/دوره ۱ جدول تناوبی ۴
۷ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/صفی‌الدین ارموی ۳
۸ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/محمدشاه ۲
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/رمز سزار ۱

@محک،‏ Nightdevil و Mr.Robot-ER28-0652: لطفاً از بین ۳۹ گمخی که در بالا با رنگ آبی متمایز شده‌اند ۹ گمخ برتر را انتخاب کنید و آن‌ها را بر حسب اولویت مرتب کنید. بر اساس رأی شما سه نفر، دو گمخ به روش شمارش بوردا انتخاب می‌شوند و به مرحلهٔ نهایی (رأی‌گیری عمومی) راه می‌یابند. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۰۹ (UTC)

جدول نهایی
رتبه مقاله امتیاز
۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/لطفعلی‌خان زند ۱۸
۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/کربن ۱۷
۳ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/محمدشاه ۱۶
۴ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/احمد پژمان ۱۵
۵ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/محمد بن طاهر ۱۴
۶ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/مختار ثقفی ۹
۷ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/ولایتعهدی علی بن موسی الرضا ۹
۸ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/تحول مقام به دستگاه ۷
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/جنگ صلیبی نهم ۵
۱۰ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/دوره ۱ جدول تناوبی ۴
۱۰ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/علی بن موسی الرضا ۴
۱۰ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/باکوماتسو ۴
۱۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/هلیوم ۳
۱۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/جنگ صلیبی هفتم ۳
۱۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/صفی‌الدین ارموی ۳
۱۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/فواصل موسیقی ایرانی ۲
۱۳ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/آواز (موسیقی ایرانی) ۱
۱۳ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/رمز سزار ۱
۱۴ مابقی ۰

پس از شمارش آرا دو گمخ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/لطفعلی‌خان زند و ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/کربن از لیگ آبی در رشتهٔ گمخ سال به فینال راه یافتند. ‏‏4nn1l2 (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۸ (UTC)

لیگ قرمزویرایش

ImanFakhri
رتبه گمخ امتیاز
۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/پادشاهی ماد ۲ ۹
۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/شورای اسلامی شهر سبزوار ۸
۳ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/آغامحمدخان قاجار ۷
۴ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/هری پاتر و سنگ جادو (فیلم) ۶
۵ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/تاریخچه رمان‌نویسی در ایران ۵
۶ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/باشگاه فوتبال ناپولی ۴
۷ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/اوا براون ۳
۸ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/اوپانیشادها ۲
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/اوا گرین ۱
Persia
رتبه گمخ امتیاز
۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/آناهیتا ۹
۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/پادشاهی ماد ۲ ۸
۳ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/هری پاتر و سنگ جادو (فیلم) ۷
۴ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/تاریخچه رمان‌نویسی در ایران ۶
۵ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/الیزابت دوم ۵
۶ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/سنتز کتون واینرب ۴
۷ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/شورای اسلامی شهر سبزوار ۳
۸ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/مسابقه آرژانتین و انگلستان (جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶) ۲
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/دوباره شروع کن (فیلم) ۱
Telluride
رتبه گمخ امتیاز
۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/پادشاهی ماد ۲ ۹
۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/تاریخچه رمان‌نویسی در ایران ۸
۳ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/ایران اینترنشنال ۷
۴ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/مرغ سحر ۶
۵ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/الیزابت دوم ۵
۶ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/غزل پست‌مدرن ۴
۷ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/آناهیتا ۳
۸ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/اوپانیشادها ۲
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/هری پاتر و سنگ جادو (فیلم) ۱

@ImanFakhri،‏ Telluride و Persia: لطفاً از بین ۳۸ گمخی که در بالا با رنگ قرمز متمایز شده‌اند ۹ گمخ برتر را انتخاب کنید و آن‌ها را بر حسب اولویت مرتب کنید. بر اساس رأی شما سه نفر، دو گمخ به روش شمارش بوردا انتخاب می‌شوند و به مرحلهٔ نهایی (رأی‌گیری عمومی) راه می‌یابند. ‏4nn1l2 (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۰۹ (UTC)

جدول نهایی
رتبه مقاله امتیاز
۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/پادشاهی ماد ۲ ۲۶
۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/تاریخچه رمان‌نویسی در ایران ۱۹
۳ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/هری پاتر و سنگ جادو (فیلم) ۱۴
۴ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/آناهیتا ۱۲
۵ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/شورای اسلامی شهر سبزوار ۱۱
۶ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/الیزابت دوم ۱۰
۷ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/ایران اینترنشنال ۷
۷ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/آغامحمدخان قاجار ۷
۸ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/مرغ سحر ۶
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/باشگاه فوتبال ناپولی ۴
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/اوپانیشادها ۴
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/سنتز کتون واینرب ۴
۹ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/غزل پست‌مدرن ۴
۱۰ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/اوا براون ۳
۱۱ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/مسابقه آرژانتین و انگلستان (جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶) ۲
۱۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/دوباره شروع کن (فیلم) ۱
۱۲ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/اوا گرین ۱
۱۳ مابقی ۰

پس از شمارش آرا دو گمخ ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/پادشاهی ماد ۲ و ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/تاریخچه رمان‌نویسی در ایران از لیگ قرمز در رشتهٔ گمخ سال به فینال راه یافتند. ‏‏‏‏4nn1l2 (بحث) ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۶ (UTC)