فهرست‌های شهرهای جهان

فهرست

در این صفحه فهرستی از شهرهای جهان به تفکیک کشور آمده‌است که متن ضخیم فهرست شهر ها و متن نازک کشور است. برای هر کشور نخست پایتخت آن (بی‌توجه به جمعیت آن) و سپس پر جمعیت‌ترین شهرهای آن ذکر شده‌است.

توجه کنید که پیشوندهایی مانند «جمهوری» - «جزایر» - «اتحاد» در ابتدای نام در نظر گرفته نمی‌شوند، همچنین پیشوند جمهوری به صورت ج. خلاصه شده‌است. به‌طور مثال جمهوری اسلامی ایران به صورت ج. اسلامی ایران و در بخش «ا» نمایش داده می‌شود.


فهرست

آویرایش

اویرایش

بویرایش

پویرایش

تویرایش

ثویرایش

جویرایش

چویرایش

حویرایش

خویرایش

دویرایش

ذویرایش

رویرایش

زویرایش

ژویرایش

سویرایش

شویرایش

صویرایش

ضویرایش

طویرایش

ظویرایش

عویرایش

غویرایش

فویرایش

قویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

م حرف میم در شروع نام بیست و شش (۲۶)کشور قرار داردویرایش

ن اسم نه کشور جهان با حرف نون شروع می شودویرایش

و حرف واو در آغاز نام پنج کشور استویرایش

ه حرف ه‍ در ابتدای نام پنج کشور است.ویرایش

== ی حرف ي در ابتدای نام دو(۲) کشور است

==

حرف یی در ابتدای نام دو کشور، به اسم ۱-یونان و ۲-یمن است.ویرایش

جستارهای وابستهویرایش